Z8431 Skoleforløbsoversigt   Formål: Inspireret af EASY’s B431. Nogle bruger den til at tjekke AUB af med. Population: En linje pr skoleforløb, der overordnet set overlapper med afgrænsningsperioden.   Output: Skoleforløb Udd.nummer/version/Speciale Skoleperiode Start/Slut Antal unikke elever (i hele skoleforløbet) AUB kørt J/N (hvis ikke alle elever så ‘delvist’) Første/sidste tælleperiode der hører til DS-nummer […]

Z8111 – Elevpopulation med lokation En afgangsstatistik, der tæller hver EUD/GYM-elev én gang pr kombination af Uddannelse, CØSA og Grund-/Hovedforløb.   Formål: Udtrækket viser en linje pr skoleforløbselev, med lokation og afgangsårsag. Man kan vælge at se på en population af aktive elever eller et optag.   Population: Hver skoleforløbs-elev optræder 1 gang pr kombination […]

Z8110 – Elevpopulation uge for uge (skoleforløbsbaseret) Vis, hvor mange elever, der er på skoleforløb dag for dg i den valgte periode.   Formål: Udtrækket viser antal elever der er skoleforløbsplaceret på skolen pr dag i den valgte periode. Den svarer til Z440, som kun kan vise en enkelt uge, men til gengæld også har […]

Z429 – Elevstatistik SOSU Z429 er en SOSU-elevstatistik designet efter EUD-reformen, med elevtype, hovedområde og ny optagsdefinition. Den kan både vise en population af aktive elever, og en population af nye optagne. NB: Udskriften er blevet omkalfatret 8/3 2019 til at finde data på en hurtigere og mere stabil måde – der kan komme mindre […]

Z423 – Afgangsårsager (aktive elever i perioden) Z423 har fået en overhaling så den er bedre tunet til EUD-reformen, med bl.a. elevtype, hovedområde og en opdateret grundforløbsdefinition:   Formål: Z423 ser på skoleforløb for AKTIVE elever. Den tager dog IKKE beslutninger i forhold til elevens starter og afslutninger undervejs på en uddannelse – kun den […]

Z425 – Afgangsårsager (Optag af elever)   Formål: Z425 tager højde for, at en elev kan starte og stoppe flere gange på samme uddannelsesnummer. Udskriften definerer et elevforhold som en kæde af skoleforløb, der slutter, når eleven: Har afgang (for SIS evt i revisionssporet) Har færdiggørelses-TMK (FÆRTA/MESTG/PROEG ) Skifter fra RKV til GF1, til GF2 […]

Z830 – Praktikplads og elevplanlogin Viser elevernes praktikplads-login og elevplan-login. NB! For tiden har UDDATA ikke en forbindelse til Praktikpladsen, så denne udskrift viser ikke Praktikpladslogin pt. (Opdateret november 2015) Rettigheder: Denne udskrift er tilknyttet brugergruppen “Z-logininfo“, og kan derfor ikke ses af brugere, der blot er tildelt rettigheder til “Z-udskrifter” brugergruppen. Population: Eleverne skal […]

ETU-besvarelse med Z8048 Skolerne skal i denne tid besvare et skema vedrørende Elevtrivselsundersøgelse, og her viser vi, hvordan det kan løses.   Formål: UDDATA fik i samarbejde med et par skoler udviklet ”Elevtype 2” udskriften Z8048 således at den indeholdt det, der skal bruges til ETU-besvarelsen. Z8048 kommer med et CSV output, og skal derefter […]

Z445 SOSU-elev historik   Denne udskrift viser SOSU-elevernes fulde uddannelseshistorie på skolen. Udskriften viser, hvornår eleven har taget: Brobygning Grundforløb GF2 (Nyt at udskriften er udvidet med denne gruppe) Assistentuddannelse PAU Hjælperuddannelse. Eksempler: Vis mig alle de elever, der er på skolen nu, og se hele deres historie på skolen. Eller: Se på elever, der […]

Z820 – Kønsfordeling på forløbsgrupper   Formål: Udskriften viser antallet af elever fordelt på drenge og piger i de skoleforløb, der er inden for forløbsgrupperne på den valgte dato.   Population: Der tages udgangspunkt i elever, der er skoleforløbsplaceret på den valgte dato. Man kan desuden vælge en bestemt uddannelse og skoleforløb. Der behøver ikke blive […]