Z8221 Åben uddannelse aktiviteter til indberetning   Formål: Til indberetning til STIL skal man vise, hvilke aktiviteter man har i gang på Åben Uddannelse.   Population: Find alle hold med indberetningsprincip ‘-‘ Eleverne skal også være korrekt oprettet på fag på holdet i ÅU-regi. Eleverne skal enten være på uddannelse 2995, 3007, eller på en […]

Z8393 – Kursusliste Med AMU og/eller IV Formål: Et generelt overblik over AMU/IV kurser og evt. fag   Population: Find alle udbudte AMU- eller IV-hold, som for AMU-holds vedkommende ikke er aflyst. De skal overlappe helt eller delvist med datoafgrænsningen   Hastighed: Man kan få udskriften til at køre hurtigere eller vælge længere periode hvis […]

Holdudskrifter i UDDATA+ Her er en oversigt over de holdudskrifter, der er oversat til UDDATA+ Se en side med de overskrifter, der fandtes i EASY – som ikke alle er oversat endnu. Som udgangspunkt er de pæne pdf-udskrifter – enkelte kan også skrive CSV Her er de forskellige klasser af holdudskrifter Studiekort Holdlister med variabelt […]

Z8311 Holdelever med værge og lærested Vis alle elever, der på en given dato er aktive på mindst ét hold Formål: At få overblik over antal unikke elever, der er i gang, og deres værger, læresteder og kontaktoplysninger   Population: Vis alle elever, der har mindst én igangværende holdplacering på pr.datoen. Hver elev kommer kun […]

Z8126 Læresteder og holdplaceringer Listen fokuserer på visse egenskaber ved holdplaceringer og det tilknyttede lærested Population: Udtrækket finder holdets elever og evt. tilknyttede lærested og rekvirent. Det sorteres på EAN-nr. Output: CPR / Elevnavn CVR_NR / Læresteds-løbenr Lærestedsnavn Gade / Postnr / By / Telefon EAN_NR ÅE_rekvirent Kunde_person_ref/ Kunde_ordrenr Fritekst Afgrænsninger: Hold Fra- og tildato (Hvis […]

Z8121 Elever på hold i ugen Antallet af holdplacerede elever pr hold, med en linje pr hold pr ugedag. Formål: Udskriften viser et overblik over aktivitetsniveauet på skolen, fx til kantinebrug. Population: Alle elevers aktuelle holdplaceringer medtages. Forbehold: Hvis en elev er på flere hold på samme dag, tælles eleven flere gange. Dette udtræk ser ikke på, […]

Z8120 ES Nord fravær – Z600 i CSV format   Formål: Dette udtræk er målrettet den måde, Erhvervsskolen Nordsjælland har valgt at følge op på fravær. Udtrækket er stort set en CSV version af fraværsprotokollerne Z600/Z601, tilføjet lidt ekstra output.   Population: Alle holdets elever i den valgte uge optræder. Alt fravær i 1.-8.lektion, mandag-fredag, vises. I noterne […]

Z8117 Aftalehistorik   Formål: Vis aftalehistorikken for eleverne på holdet. Også elever uden aftaler. Udtrækket svarer lidt til en CSV version af Z135.   Population: Alle elever på det valgte hold medtages. Alle elevernes aftaler på samme uddannelse vises. Dvs. en linje pr aftale, og en linje for eleven, hvis vedkommende ikke har nogen aftaler. […]