Z8311 Holdelever med værge og lærested Vis alle elever, der på en given dato er aktive på mindst ét hold Formål: At få overblik over antal unikke elever, der er i gang, og deres værger, læresteder og kontaktoplysninger   Population: Vis alle elever, der har mindst én igangværende holdplacering på pr.datoen. Hver elev kommer kun […]

Få overblik over holdudskrifterne blandt Z-udskrifterne med et nyt hjælpe-regneark.

Z8126 Læresteder og holdplaceringer Listen fokuserer på visse egenskaber ved holdplaceringer og det tilknyttede lærested Population: Udtrækket finder holdets elever og evt. tilknyttede lærested og rekvirent. Det sorteres på EAN-nr. Output: CPR / Elevnavn CVR_NR / Læresteds-løbenr Lærestedsnavn Gade / Postnr / By / Telefon EAN_NR ÅE_rekvirent Kunde_person_ref/ Kunde_ordrenr Fritekst Afgrænsninger: Hold Fra- og tildato (Hvis […]

Z8121 Elever på hold i ugen Antallet af holdplacerede elever pr hold, med en linje pr hold pr ugedag. Formål: Udskriften viser et overblik over aktivitetsniveauet på skolen, fx til kantinebrug. Population: Alle elevers aktuelle holdplaceringer medtages. Forbehold: Hvis en elev er på flere hold på samme dag, tælles eleven flere gange. Dette udtræk ser ikke på, […]

Z8120 ES Nord fravær – Z600 i CSV format   Formål: Dette udtræk er målrettet den måde, Erhvervsskolen Nordsjælland har valgt at følge op på fravær. Udtrækket er stort set en CSV version af fraværsprotokollerne Z600/Z601, tilføjet lidt ekstra output.   Population: Alle holdets elever i den valgte uge optræder. Alt fravær i 1.-8.lektion, mandag-fredag, vises. I noterne […]

Z8117 Aftalehistorik   Formål: Vis aftalehistorikken for eleverne på holdet. Også elever uden aftaler. Udtrækket svarer lidt til en CSV version af Z135.   Population: Alle elever på det valgte hold medtages. Alle elevernes aftaler på samme uddannelse vises. Dvs. en linje pr aftale, og en linje for eleven, hvis vedkommende ikke har nogen aftaler. […]

Z8114 Mester-karakterer Dette udtræk finder lærested og op til 15 karakterer for en gruppe holdelever Formål: Udtrækket er lavet til at kunne sende relevante karakterer til elevernes mestre.   Population: Med udgangspunkt i et enkelt hold findes alle holdplacerede elever, der har mindst 1 aftale. Elevens seneste aftale i løbet af holdplaceringen bruges. Holdets 10 […]

Z8043 Aflyste hold Dette udtræk zoomer ind på de hold, der er aflyst Formål Langt de fleste udtræk ser bort fra disse hold. Man kan dog få brug for at fremsøge dem.   Population Vis aflyste hold, der matcher afgrænsningen   Output Aktivitet / betegnelse / kortbetegnelse Startdato/slutdato Aflyst_pr_dato   Informationerne udskrives som CSV fil. […]

Z8097 – AMU-elever med kommuner Formål: At kunne lave statistik over AMU-elevers bopælsbaggrund. Population: Find alle AMU-holdplacerede elever i perioden. Der kigges på indberetningsprincip, uddannelsesnummer forskelligt fra 2100 og aflyste hold fraregnes. Dubletter: Udskriften viser også elevernes hold/ansvar, så hver elev kan optræde flere gange i outputtet.   Output: Ansvar / Aktivitet CPR / Navn […]