Z8175 Overgange fra GF1 til GF2 Udtrækket prøver at efterligne en supplerende indikator under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse.   Formål/Population: Udskriften finder elever der fuldfører GF1 i det valgte år. For hver elev vises skæbnen så som en status, der gerne skulle ligne STIL’s indikator. Der er særlige regler for, hvordan en elev kan […]

Z8064 – Afgåede elevers skæbne   Formål: Udskriften kan vise, om elever med en bestemt afgang i en bestemt periode, er fortsat på skolen eller ej.   Population: Der tages udgangspunkt i elever med den afgrænsede afgang i den afgrænsede periode. Der ledes også efter slettede afgange i historikken. (hvis eleven f.eks. er genstartet på […]

Z824 – Elevers kommuner og postnr. (Elevers kommuner og postnr.)   Formål: Vis alle elevernes kommune/postnummer, eller vis alle elever fra et postnr/kommune.   Population: Alle elever, hvor perioden fra indmeldelsesdato til afgangsdato overlapper helt eller delvist med afgrænsningsdatoerne, kommer med. Elever med blank indmeldelsesdato regnes som aktive siden tidernes morgen, og elever uden afgangsdato […]

Z8016 – ÅE-bidrag på grundforløb for afgåede elever   Formål: Udskriften viser fuldtids årselevbidrag på grundforløb for en population af elever, der har afgang mellem de afgrænsede datoer. Der kan endvidere afgrænses på afgangsårsag og uddannelse.   Population: Der tages udgangspunkt i alle elever, der har en afgang imellem to afgrænsede datoer. For dem vises […]