Z8062 – Medarbejderdata Viser medarbejdere med SLS-oplysninger, norm og andre stamdata indenfor det valgte datointerval.   Population: Medarbejderen være aktiv, dvs. have: Skole- og SLS-oplysninger Arbejdsaftale med opgørelseskalender og -periode   Output: Initialer CPR (kan kun vises hvis man har ret til rettighedsgruppen “Z-ret_supp_persopl”.) Fornavn, efternavn Løbenr Ophør på skole og Ophør på Sls Ansvar […]

Z8008 – Skemabegivenheder med flere lærere (Med minutnorm og elevantal) Udskriften trækker skemabrikker med mere end en underviser, undervisernes norm og aktivitetens elevtal.   Output: Dato Starttid Skolefag / -kortbetegnelse / -betegnelse Lokalenr. Initialer / Løbenr. Minutnorm Aktivitet Antal Elever Timepost-minutnorm   Afgrænsninger: Fra dato / Til dato (Find skemabegivenheder mellem de to datoer) Aktivitetsafdeling […]