Z8137 – Tjekliste for læreres lønoplysninger Find lærere i undervisnings-roller uden SLS- eller skoleoplysninger.   Formål: Normalt giver det sig selv at alle lærere har de relevante oplysninger. Men Iban fra Hansenberg opfandt denne til at få helt styr på at dette også gælder de lånte lærere. Omfanget af lånte lærertime fremgår af Z8088, men det stemmer […]

Z8088 – Udlån af medarbejdere Udskriften viser medarbejdere, der optræder på andre ansvarsområder end “deres eget”. Formål: Man kan for en periode (og for et ansvar) se, hvilke medarbejdere der er udlånt til/fra et ansvar. Medarbejderen regnes for at tilhøre øse-ansvaret fra sls-oplysningerne, og udskriften viser de skemabegivenheder, der er tilknyttet aktiviteter på andre ansvarsområder […]

Z8020 – Medarbejderuddannelser   Rettighed: Denne udskrift kræver, at man er autoriseret til rettighedsgruppen “Z-ret_supp_persopl“. Formål: Vis medarbejdernes uddannelsesbaggrund. Population: Alle uddannelser for nuværende og tidligere medarbejdere vises. Output: Der kommer en linje pr medarbejderuddannelse, sorteret på uddannelse og dernæst medarbejderinitialer. Uddannelse / Beskrivelse Note Initialer / Fornavn / Efternavn   Afgrænsninger: Initialer (kan afgrænses […]

Z8062 – Medarbejderdata Viser medarbejdere med SLS-oplysninger, norm og andre stamdata indenfor det valgte datointerval.   Population: Medarbejderen være aktiv, dvs. have: Skole- og SLS-oplysninger Arbejdsaftale med opgørelseskalender og -periode   Output: Initialer CPR (kan kun vises hvis man har ret til rettighedsgruppen “Z-ret_supp_persopl”.) Fornavn, efternavn Løbenr Ophør på skole og Ophør på Sls Ansvar […]

Z8000 – Aktuelle medarbejdere Viser oplysninger om medarbejdere, fx jubilæumsdato og meda_id   Rettighed: Denne udskrift er som udgangspunkt tilknyttet rettighedsgruppen “Z-ret_supp_persopl”   Population: Alle medarbejdere der på dags dato har aktive ansættelsesforhold-skoleoplysninger, medtages. (Ikke *-medarbejdere)   Output: Initialer Cpr_nr Fornavn / Efternavn Jubilæumsdato meda_id Mailadresse   Afgrænsninger: Ingen   Informationerne udskrives som CSV fil. […]

Z823 – Medarbejdere m. email pr. afd/aftale på dags dato   Formål: Dette opslag viser alle aktuelle medarbejdere og deres kontaktoplysninger.   Population: Medarbejderne skal have aktivt “ansættelsesforhold-skoleoplysninger”.   Output: Medarbejderafdeling Arbejdstidsaftale Fornavn/efternavn/initialer Privat Mail Arbejdsmail Arbejdsmobil Arbejdstelefon Privattelefon Mobiltelefon Evt. Øvrig kontaktoplysning Ansvar/ØSE-ansvar/Projekt (ekstern) stillingsbetegnelse Meda-ID Ved N til “medtag detail” kommer i stedet […]

Z812 – Medarbejdere på afdeling (På dagsdato – inkl. CPR-nr.)   Formål: Her kan trækkes en liste på alle medarbejdere på skolens forskellige afdelinger f. eks. HH eller EL etc. Listen, der udskrives, medtager nedenstående oplysninger. NB: Der tjekkes ikke for SCL oplysninger, men skoleoplysninger, så alle uafsluttede forhold af den type medtages. Output: CPR […]

Z810 Meda_ID fra initialer   Denne udskrift kan bruges til at finde medarbejder ID ved hjælp af initialer.   Population: Fremsøg en enkelt medarbejder på initialer. Der kan også udskrives lister ved at anvende ”%” tegnet i søgningen f. eks b%, så fås en liste over alle medarbejdere, hvis initialer begynder med b. Der skelnes […]