Z8174 Mål 3 Elever med ekspertniveau-fag Udtrækket tæller fuldførte elever, og om de har haft mindst 1 fag på ekspertniveau Formål: Udskriften er udarbejdet til at hjælpe med at besvare mål 3 indikatorerne i Handleplan for Øget Gennemførelse (HPØG)   Population Udtrækket tager udgangspunkt i elever med central afgangsårsag 14 ‘Fuldført EUD’ eller for sundhedssekretærer […]

Z8176 Antal Talent-elever Udtrækket prøver at efterligne en supplerende indikator under Mål 3 i Handleplan for øget gennemførelse og bruges også til den supplerende indikator på Mål 2 om frafald på hovedforløb. Under udvikling: Dette udtræk ret nyt, og desuden varsler STUK at indikatoren ændres med tid, når der begynder at blive færdiggjort elever efter den […]

Z8178 Antal EUX-elever Udtrækket prøver at efterligne en supplerende indikator under Mål 3 i Handleplan for øget gennemførelse. Under udvikling: Dette udtræk ret nyt, og desuden varsler STUK at indikatoren ændres med tid, når der begynder at blive færdiggjort elever efter den nye reform. Kom derfor gerne med input, hvis du har bud til ændringer. En […]

Z8078 Nye elever og EUX Udtrækket viser elever, der er tilgået uddannelsen i perioden og om de har Talentspor. NB: Et nyt træk, Z8178, efterligner meget bedre den supplerende indikator for EUX i HPØG. Formål: Udskriften er målrettet ”Handleplan for øget gennemførelse”, specifikt indikator 3.3, hvor man kigger på elever, der er tilgået uddannelsen i […]

Z8076 Hovedforløbsstartere Udtrækket viser elever, der har påbegyndt eller gået på hovedforløb i perioden. Formål: Udskriften er en udvidet hjælpeudskrift til at analysere mere fleksibelt på hovedforløbselever end Z8176, der lægger sig tættere op ad to at de supplerende indikatorer i mål 2 og mål 3 i Handleplanen for Øget Gennemførelse (HPØG). Population Helt overordnet anvendes elevens skoleforløb, […]

Z8084 – Løfteevne Dansk og Matematik Udskrift, der viser elevernes grundfagskarakterer (eksamens- og standpunktskarakterer) samt evt. godskrivninger – dette holdt op imod elevernes dansk- og matematikkarakterer, som de har dokumenteret ved optagelse på uddannelsen. Dette skal have til formål at understøtte Mål 3 – Alle elever skal udfordres til at blive så dygtige de kan. […]

Z8047 Elevtyper 1   Z8047 viser alle elever med Elevtype, samt elever der burde have det.. Udskriften tager udgangspunkt i elever på de nye version af uddannelserne, der kræver en elevtype påsat. Fraregnet er dog elever uden skoleforløb, som ikke har elevtype. Desuden vises nu elevtypens kortbetegnelse. NB: Dette er vor eneste udskrift, der bruger […]