Z8218 Lokalestatistik   Formål: Vis hvilke lokaler, der er i brug pr dag.   Population: Der vises en linje pr dag pr lokale, hvor lokalet har skema den dag.   Output: For hvert lokale vises tidsintervallet, der er skemalagt i den dag, og antallet af timer. Dato Lokalenr Antal decimaltimers skema Første starttid/Sidste sluttid for […]

Z8135 – Lokalebegivenheder Udskriften trækker tæller antal lærere og elever på hver begivenhed, og kan således benyttes til at beregne Lærer-Elev-ratio. Definition: Flere skemabegivenheder kan foregå samtidig samme sted samtidigt. To skemabegivenheder, der foregår samtidig, med samme alfabetisk-første-lokale tælles som én lokalebegivenhed. (NB: med “samtidigt” menes “samme starttidspunkt.” Vær obs på om der er overlappende […]

Z8131 Skemabegivenheder Udskriften trækker skemabrikker og viser alle kombinationer af både lokaler, lærere og aktiviteter. Formål: Udskriften giver et totalt skemaoverblik, med alle lærer/hold/lokale kombinationer. Population: Der kigges på alle skemabegivenheder – modsat andre af vore udskrifter behøver begivenheden hverken have fag, hold, lærer eller lokale tilknyttet. OBS: Omvendt, skulle der være to lokaler, tre […]

Z8018 Lokalestatistik 4 (Skema i lokaler med elevantal) Formål: En simpel lokalestatistik, der tæller antal skemalagte elever pr lokale pr lektion. Population: Alle lokaler og bygninger på skolen medtages, blot der er lagt skema på de valgte dage. Output: Der kommer en linje pr lokale pr lektion i den valgte periode, hvor der er skemalagt […]

Z839 Alt om et lokale   Listen viser alle informationer, der kan indtastes i EASY vedrørende lokaler.   Population: Alle lokaler der svarer til lokaleafgrænsningen, vises.   Output: Lokalenummer / Lokalenavn Bemærkning (hvis valgt) Undervisningspladser / Eksamenspladser Tegning Længde / Højde / Bredde / Nettoareal Bygningsnummer / Betegnelse Medarbejdernummer / Initialer / Fornavn / Efternavn Lokaleafdeling […]