Z8186 Fravær med arbejdsgiver   Formål: Pivot-venlig fraværsstatistik ligesom Z8086, dog findes der også en evt igangværende aftale på dagen. Udskriften er udviklet med SOPU, der beskriver den således: “Udskriften danner grundlag for SOPUs indsats i med fastholdelse, og giver mulighed for at tække oplysninger på et eller flere optag. Vi får alle de mest […]

Z8132 Fravær og arbejdsgiver (ugebaseret) Finder det ugebaserede fravær på elever på et hold. Population: Der kommer en linje pr elev som har gået på GF1 eller GF2, evt. på det valgte hold. Output: Der ledes efter den første indgåede aftale under elevens grundforløb, og arbejdsgiveren findes derudfra. For de elever findes så skema og ugebaseret […]

Z8126 Læresteder og holdplaceringer Listen fokuserer på visse egenskaber ved holdplaceringer og det tilknyttede lærested Population: Udtrækket finder holdets elever og evt. tilknyttede lærested og rekvirent. Det sorteres på EAN-nr. Output: CPR / Elevnavn CVR_NR / Læresteds-løbenr Lærestedsnavn Gade / Postnr / By / Telefon EAN_NR ÅE_rekvirent Kunde_person_ref/ Kunde_ordrenr Fritekst Afgrænsninger: Hold Fra- og tildato (Hvis […]

Z8130 Tjekliste for email på lærested En tjekliste til at se, om alle email adresser er tastet på elevens uddannelsesaftale Formål: At se om man har tastet email-adresser relateret til lærested i EASY og UDDATA+ på alle elever med aftale. Population: Alle elever med en aftale der er kørende eller fremtidig medtages, HVIS en af følgende […]

Z8125 Læresteder Vis en liste over skolens læresteder. Population: Udtrækket finder ikke alle læresteder, da der er flere millioner i skolens tabel. Derfor findes kun de læresteder, der har et fremtidigt forhold eller har haft det de seneste 1000 dage. Output: Læresteds_id / P_nummer EAN_NR (Det senest oprettede/ændrede af evt flere EAN-numre. Hvis der findes […]

Z8117 Aftalehistorik   Formål: Vis aftalehistorikken for eleverne på holdet. Også elever uden aftaler. Udtrækket svarer lidt til en CSV version af Z135.   Population: Alle elever på det valgte hold medtages. Alle elevernes aftaler på samme uddannelse vises. Dvs. en linje pr aftale, og en linje for eleven, hvis vedkommende ikke har nogen aftaler. […]

Z8114 Mester-karakterer Dette udtræk finder lærested og op til 15 karakterer for en gruppe holdelever Formål: Udtrækket er lavet til at kunne sende relevante karakterer til elevernes mestre.   Population: Med udgangspunkt i et enkelt hold findes alle holdplacerede elever, der har mindst 1 aftale. Elevens seneste aftale i løbet af holdplaceringen bruges. Holdets 10 […]

Z8089 – VTU aftaler Formål: Udtrækket bruges til at finde respondenter til virksomhedstilfredshedsundersøgelser (VTU). Population: For alle elever der afslutter et skoleforløb på hovedforløb (på ny ordning efter EUD-reformen) i afgrænsningsperioden vises oplysninger fra elevens sidste aftale i aftalerækken. Der kommer en linje pr pr elev, og den sidste aftale vises. SKPS-aftaler nedprioriteres dog, og vises kun, […]