Z8015 – KVU elever på studiestart Formål: Udtrækket viser elever på en studiestart og en række data på dem. Population: Der skal afgrænses på en enkelt studiestart. For hver elev findes evt nuværende hold og evt. nuværende skoleforløb (på bestillingstidspunktet) Output: CPR/Køn Gade/Sted/Postnr/By CØSA UVM-afdeling Skoleforløb Nationalitet Aktivitet Justeret kvotient Gym. Eksamensår Adgangsgivende uddannelse Institution   […]