Z8304 Tjek af alle skolepraktikelever til indberetning   Formål: At kunne gennemgå alle sine skolepraktikelever for at tjekke om man alt tilskud ser korrekt ud og om noget mangler.   Population: Alle skolepraktikelever kommer ud med alle perioder, uanset om det har manifesteret sig som bidrag eller ej.   Output: Skolepraktikperiode start/slut CPR/For-/Efternavn Skolepraktikbetegnelse / Skolepraktik_type […]

Z8302 Tjek af alle AMU elever til indberetning   Formål: At kunne gennemgå alle sine AMU-aktiviteter for at tjekke om man har indberettet alt sit tilskudsberettigede aktivitet.   Population: Både elever, der giver og ikke giver tilskud, kommer med ud. Der kommer en linje pr hold pr elev pr fag, som indberettes. Derudover følgende date […]

Z8130 Tjekliste for email på lærested En tjekliste til at se, om alle email adresser er tastet på elevens uddannelsesaftale Formål: At se om man har tastet email-adresser relateret til lærested i EASY og UDDATA+ på alle elever med aftale. Population: Alle elever med en aftale der er kørende eller fremtidig medtages, HVIS en af følgende […]

Z8115 Dagens ulovlige fravær   Formål: At man hurtigt kan se, hvilke elever, der er udeblevet i dag, og kontakte dem med henblik på at få dem til at registrere deres fravær. Da den kan være relevant for lærere og især studievejledere, er udskriften med i brugergruppen Z-LærerSkema   Forbehold: Den mest præcise fraværsudregning laves […]

Z8095 – Skolehjemsbookinger for skolepraktik Formål: Udtrækket viser skolepraktikelevers bookinger for en given periode. Det kan bruges som hjælp til at få opkrævet skolepraktikelevers tilskud for skolehjem korrekt. Population: Alle elever med skoleperiode KA i den valgte periode udvælges. For dem vises alle skolehjems-bookingdage på skoleperioderne: ‘XN’,’EN’,’KA’,’XX’,’F2′,’D2′,’EH’,’ER’ i samme periode. Output: CPR Fornavn / Efternavn / […]

Z8101 – Køreteknik-fag på AMU Kontroludskrift til indberetning af varighedsuafhængigt tilskud køreteknik   Formål: Rapporten viser aktivitet, som indeholder fag, der udløser varighedsuafhængig tilskud til køreteknik Population: Med udgangspunkt i de UVF-fag, der har en takst, der hedder noget med “Tillægstakst køreteknik” findes alle AMU-aktiviteter og -fag. Taksten skal være større end 0 og tilhøre […]

Z8055 Flex-installationsnumre og brugere Få vist alle skolens Flex-installationer og de tilknyttede brugere. Formål: At give en komplet oversigt over de Flex-installationer og tilhørende brugere. Den bruges typisk til revision. Population: Alle Flex-ins. medtages, der er ingen afgrænsninger. Output: Insnr Ins-navn Login Brugerens navn Afgrænsninger: Ingen.  

Z821 – Elever der ikke er i et praktikforløb (Elever der ikke er i praktik i en periode) Formål: Udskriften giver en liste på de personer, der er på skoleforløb i datointervallet, men som ikke er i praktikforløb i datointervallet.   Output: Pers ID Navn Kontaktlærer Afgrænsninger: Fra dato Til dato Informationerne udskrives som CSV […]

Z8011 – Elever på flere aktiviteter (Elever på flere aktiviteter)   Formål: Udskriften viser, hvilke kombinationer af to aktiviteter, en elev er placeret på samtidig. Den tjener som kontrollister for skoler og uddannelser, hvor det ikke er meningen, det skal være sådan. Population: Find aktiviteter, der overlapper med afgrænsningsperioden. Find dernæst elevernes andre hold, der […]