Z8311 Holdelever med værge og lærested Vis alle elever, der på en given dato er aktive på mindst ét hold Formål: At få overblik over antal unikke elever, der er i gang, og deres værger, læresteder og kontaktoplysninger   Population: Vis alle elever, der har mindst én igangværende holdplacering på pr.datoen. Hver elev kommer kun […]

Z8138 FAST-projekt elever Udtrækket finder nye grundforløbselever til et projekt under Region Sjælland   Formål/Population: Udskriftens format er fastlåst til et indlæsningsjob hos Region Sjælland, der kører projektet med tre skoler. Udskriften finder elever med grundforløbsstart (RKV fraregnet) i den valgte periode, uden grundforløb på samme uddannelse indenfor de sidste 7 måneder. Eleverne skal blot […]

Z8113 – Dimittenddata Vis kontaktoplysninger og sidste uddannelse på afgåede elever. Formål: Hvis man skal kontakte dimittender, kan denne udskrift vise elevernes telefonnummer, seneste uddannelse og afgangsårsag.   Forbehold: Den bør ikke anvendes, når man ikke længere får CPR-opdateringer på eleverne, og dermed ikke oplyses om adresseskift, dødsfald etc.   Population: Alle elever med afgang […]

Z843 – Ansøgerliste (D582 og kontaktinfo) Udtrækket viser elever på afgrænsede optag, ansøgningsstatus, studiestart og virksomhed. For hver elev vises blandt andet studiestart, ansøgerstatus og evt. andet optag.   Output: Pers id / CPR-nr. Navn og adresse Nuværende Kommune / Oprindelig Kommune Modtaget dato Studiestart / Studiestartdato Ansøgerstatus Andet optag Privat tlf. Privat mobil Privat mail […]

Z8026 – Elever med kontaktoplysninger (Elever på skoleforløb) Formål: Udtrækket henter kontaktoplysninger på elever, der er skoleforløbsplaceret på pr.datoen. Hvis man medtager skoleforløb, vises alle elevernes skoleforløb. Udtrækket er oprindeligt lavet for at besvare et survey fra ”Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser” i foråret 2014.   Output: CPR-nr. Navn Gade Sted Postnr. […]