Z8251 Meritoversigt Dette udtræk viser elevers meritter, evt. med udgangspunkt i et hold. Population: Elever, som endnu ikke er afgangsmeldt, medtages. Meritter knyttet til CPR-nummeret medtages altid, mens kun det aktive uddannelsesforholds fritagelser vises.   Output: Der kommer 1 linje pr merit/fritagelse indholdet af linjen er forskellig for cpr-numerets Meritter og elevforholdets Godskrivninger/fritagelser. CPR/Fornavn/Efternavn Uddannelse (hvis […]

Z8212 Standpunktskarakterer til indtastning   Formål: For et prøvehold, find elevens seneste standpunktskarakter på faget. Det skal her i Corona-tiden i visse tilfælde kopieres over som gældende eksamenskarakter. For eksamener med evalueringsform SAM, vises både skriftlig og mundtlig karakter, da de to karakterer tilsammen skal bruges til at beregne eksamenskarakteren.   Population: Find alle elever […]

Z8250 Karakteroversigt Dette udtræk viser karakterer på elever med udgangspunkt i et hold. Population: Holdpopulation: Hold, der matcher afgrænsningen. Er der afgrænset på “%”, skal der på prdatoen være stamholdsplacerede elever på holdet) Elevpopulation: Elever holdplaceret på et af holdene i holdpopulationen på prdatoen. Hvis du medtager andre uddannelser, ses på alle føromtalte elevs elevforhold […]

Z8141 Gymnasiale dimittenders karakterer   Formål: Finder alle karakterer opnåede af de udklækkede studenter   Population: Der tages udgangspunkt i de elever, der har et bevis på HTX eller HHX på den valgte termin. Under udarbejdelse: “Opfinderen” af udskriften vil måske erklære visse karakterer irrelevante til brugen, så måske kommer der en justering i populationen […]

Z8129 Svendeprøver Dette udtræk finder elevernes svendeprøver Formål: Udtrækket er lavet til at kunne vise svendeprøve-karakterer til elevernes mestre.   Population: Der tages udgangspunkt i fag i fagkategorien AFSLUTTENDEPRØVE. Elever der har “taget det fag” på et hold i den afgrænsede periode kommer med en gang pr evt. karakter pr fag pr elev.   Output: […]

Z8114 Mester-karakterer Dette udtræk finder lærested og op til 15 karakterer for en gruppe holdelever Formål: Udtrækket er lavet til at kunne sende relevante karakterer til elevernes mestre.   Population: Med udgangspunkt i et enkelt hold findes alle holdplacerede elever, der har mindst 1 aftale. Elevens seneste aftale i løbet af holdplaceringen bruges. Holdets 10 […]

Z8083 Karakterudskrift 3 (Baseret på holdstart og skoleforløb) Dette udtræk finder karakterer for fuldtidselever, der har en holdplacering, der starter mellem afgrænsningsdatoerne. Population: Elevernes karakterer skal være givet på de holdplaceringer, der starter mellem fra- og tildato. Der skal også være tilknyttet skoleforløb til holdplaceringen. (Dvs. fuldtidselevers hold)   Output: Der kommer 1 linje pr […]

Z-udskrifter med karakterer Her er et overblik over de eksisterende Z-udskrifter med karakterer. Hvordan er deres struktur, hvilke karakterer vises og hvordan kan de anvendes. Nederst her er en “Dosmerseddel” med de ting, der er ønsket til udvikling, og deres status opdateres her. Kode Navn Undertitel Egnet til generel statistik? Beskrivelse Restriktioner Giver det mening? […]

Z8084 – Løfteevne Dansk og Matematik Udskrift, der viser elevernes grundfagskarakterer (eksamens- og standpunktskarakterer) samt evt. godskrivninger – dette holdt op imod elevernes dansk- og matematikkarakterer, som de har dokumenteret ved optagelse på uddannelsen. Dette skal have til formål at understøtte Mål 3 – Alle elever skal udfordres til at blive så dygtige de kan. […]

Z8027 – Bevisgennemsnit pr. elev på uddannelse Dette er et udtræk med dimittender og deres adresser, samt samlede gennemsnit.   Population: Det kræver, at beviserne er udskrevet og samlet gennemsnit er med på beviset. Eleven skal desuden have afgangsdato i den valgte periode.   Output: CPR / Navn Gade, Sted, Postnr, By Uddannelse Skolefag / […]