Z8141 Gymnasiale dimittenders karakterer   Formål: Finder alle karakterer opnåede af de udklækkede studenter   Population: Der tages udgangspunkt i de elever, der har et bevis på HTX eller HHX på den valgte termin. Under udarbejdelse: “Opfinderen” af udskriften vil måske erklære visse karakterer irrelevante til brugen, så måske kommer der en justering i populationen […]

Z8129 Svendeprøver Dette udtræk finder elevernes svendeprøver Formål: Udtrækket er lavet til at kunne vise svendeprøve-karakterer til elevernes mestre.   Population: Der tages udgangspunkt i fag i fagkategorien AFSLUTTENDEPRØVE. Elever der har “taget det fag” på et hold i den afgrænsede periode kommer med en gang pr evt. karakter pr fag pr elev.   Output: […]

Z8114 Mester-karakterer Dette udtræk finder lærested og op til 15 karakterer for en gruppe holdelever Formål: Udtrækket er lavet til at kunne sende relevante karakterer til elevernes mestre.   Population: Med udgangspunkt i et enkelt hold findes alle holdplacerede elever, der har mindst 1 aftale. Elevens seneste aftale i løbet af holdplaceringen bruges. Holdets 10 […]

Z8083 Karakterudskrift 3 (Baseret på holdstart og skoleforløb) Dette udtræk finder karakterer for fuldtidselever, der har en holdplacering, der starter mellem afgrænsningsdatoerne. Population: Elevernes karakterer skal være givet på de holdplaceringer, der starter mellem fra- og tildato. Der skal også være tilknyttet skoleforløb til holdplaceringen. (Dvs. fuldtidselevers hold)   Output: Der kommer 1 linje pr […]

Z-udskrifter med karakterer Her er et overblik over de eksisterende Z-udskrifter med karakterer. Hvordan er deres struktur, hvilke karakterer vises og hvordan kan de anvendes. Nederst her er en “Dosmerseddel” med de ting, der er ønsket til udvikling, og deres status opdateres her. Kode Navn Undertitel Egnet til generel statistik? Beskrivelse Restriktioner Giver det mening? […]

Z8084 – Løfteevne Dansk og Matematik Udskrift, der viser elevernes grundfagskarakterer (eksamens- og standpunktskarakterer) samt evt. godskrivninger – dette holdt op imod elevernes dansk- og matematikkarakterer, som de har dokumenteret ved optagelse på uddannelsen. Dette skal have til formål at understøtte Mål 3 – Alle elever skal udfordres til at blive så dygtige de kan. […]

Z8027 – Bevisgennemsnit pr. elev på uddannelse Dette er et udtræk med dimittender og deres adresser, samt samlede gennemsnit.   Population: Det kræver, at beviserne er udskrevet og samlet gennemsnit er med på beviset. Eleven skal desuden have afgangsdato i den valgte periode.   Output: CPR / Navn Gade, Sted, Postnr, By Uddannelse Skolefag / […]

Z8021 Karaktergennemsnit og elevantal 2 Dette udtræk viser ligesom Z831 karakterer og en del andre attributter. Gennemsnit og elevantal foretages i f.eks. Excel. Population: Der tages udgangspunkt de af elevernes karakterer, der er givet på Hold og følger 7-trins skalaen. Til forskel fra Z831 viser Z8021 alle karaktertyper og -skalaer. Bemærk at datoafgrænsningerne skal ligge […]

Z8081 – Karakterliste med unilogin Udskriften er en kloning af A466 med unilogin i stedet for CPR.   Formål: Det er nu sådan, at elevernes CPR ikke må optræde på karakterlisterne, men derimod med en anden unik identifikation. Derfor forsøger Z8081 at matche A466, men erstatte CPR med unilogin. Udskriften fås pt kun til CSV. […]

Z8019 Karaktergennemsnit per skolefag Formål: Der er taget udgangspunk i EASY’s B752 karaktergennemsnit for KVU, men her medtages alle uddannelser. Population: Alle karakterer med talværdi i terminintervallet på de evt valgte uddannelser medtages. Der tælles antal karakterer og deres almindelige “flade” gennemsnit pr hold/fag/uddannelse/evalueringsform etc. Output: Der kommer en linje pr unikke kombination af felter […]