Z8251 Meritoversigt Dette udtræk viser elevers meritter, evt. med udgangspunkt i et hold. Population: Elever, som endnu ikke er afgangsmeldt, medtages. Meritter knyttet til CPR-nummeret medtages altid, mens kun det aktive uddannelsesforholds fritagelser vises.   Output: Der kommer 1 linje pr merit/fritagelse indholdet af linjen er forskellig for cpr-numerets Meritter og elevforholdets Godskrivninger/fritagelser. CPR/Fornavn/Efternavn Uddannelse (hvis […]

Z8212 Standpunktskarakterer til indtastning   Formål: For et prøvehold, find elevens seneste standpunktskarakter på faget. Det skal her i Corona-tiden i visse tilfælde kopieres over som gældende eksamenskarakter. For eksamener med evalueringsform SAM, vises både skriftlig og mundtlig karakter, da de to karakterer tilsammen skal bruges til at beregne eksamenskarakteren.   Population: Find alle elever […]

Z8250 Karakteroversigt Dette udtræk viser karakterer på elever med udgangspunkt i et hold. Population: Holdpopulation: Hold, der matcher afgrænsningen. Er der afgrænset på “%”, skal der på prdatoen være stamholdsplacerede elever på holdet) Elevpopulation: Elever holdplaceret på et af holdene i holdpopulationen på prdatoen. Hvis du medtager andre uddannelser, ses på alle føromtalte elevs elevforhold […]

Z8141 Gymnasiale dimittenders karakterer   Formål: Finder alle karakterer opnåede af de udklækkede studenter   Population: Der tages udgangspunkt i de elever, der har et bevis på HTX eller HHX på den valgte termin. Under udarbejdelse: “Opfinderen” af udskriften vil måske erklære visse karakterer irrelevante til brugen, så måske kommer der en justering i populationen […]

Z8129 Svendeprøver Dette udtræk finder elevernes svendeprøver Formål: Udtrækket er lavet til at kunne vise svendeprøve-karakterer til elevernes mestre.   Population: Der tages udgangspunkt i fag i fagkategorien AFSLUTTENDEPRØVE. Elever der har “taget det fag” på et hold i den afgrænsede periode kommer med en gang pr evt. karakter pr fag pr elev.   Output: […]

Z8114 Mester-karakterer Dette udtræk finder lærested og op til 15 karakterer for en gruppe holdelever Formål: Udtrækket er lavet til at kunne sende relevante karakterer til elevernes mestre.   Population: Med udgangspunkt i et enkelt hold findes alle holdplacerede elever, der har mindst 1 aftale. Elevens seneste aftale i løbet af holdplaceringen bruges. Holdets 10 […]

Z8083 Karakterudskrift 3 (Baseret på holdstart og skoleforløb) Dette udtræk finder karakterer for fuldtidselever, der har en holdplacering, der starter mellem afgrænsningsdatoerne. Population: Elevernes karakterer skal være givet på de holdplaceringer, der starter mellem fra- og tildato. Der skal også være tilknyttet skoleforløb til holdplaceringen. (Dvs. fuldtidselevers hold)   Output: Der kommer 1 linje pr […]

Z-udskrifter med karakterer   ‘Pæne’ klasseoverblik Z250 viser  karakter klasse for klasse, printer venligt. Z251 er tilsvarende, der er bare byttet om på elever og fag i rækker/kolonner.   Statistik Z8250 viser de samme karakterer som Z250, men alle karakterer står i samme CSV-output, så det er mere velegnet til statistik Z8251 har en oversigt […]

Z8084 – Løfteevne Dansk og Matematik Udskrift, der viser elevernes grundfagskarakterer (eksamens- og standpunktskarakterer) samt evt. godskrivninger – dette holdt op imod elevernes dansk- og matematikkarakterer, som de har dokumenteret ved optagelse på uddannelsen. Dette skal have til formål at understøtte Mål 3 – Alle elever skal udfordres til at blive så dygtige de kan. […]

Z8027 – Bevisgennemsnit pr. elev på uddannelse Dette er et udtræk med dimittender og deres adresser, samt samlede gennemsnit.   Population: Det kræver, at beviserne er udskrevet og samlet gennemsnit er med på beviset. Eleven skal desuden have afgangsdato i den valgte periode.   Output: CPR / Navn Gade, Sted, Postnr, By Uddannelse Skolefag / […]