Z8175 Overgange fra GF1 til GF2 Udtrækket prøver at efterligne en supplerende indikator under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse.   Formål/Population: Udskriften finder elever der fuldfører GF1 i det valgte år. For hver elev vises skæbnen så som en status, der gerne skulle ligne STIL’s indikator. Der er særlige regler for, hvordan en elev kan […]

Z8172 Overgange fra GF2 til HF Udtrækket prøver at efterligne en supplerende indikator under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse.   Formål/Population: Udskriften finder elever der fuldfører GF2 i det valgte år. For hver elev vises skæbnen så som en status, der gerne skulle ligne STIL’s indikator. Der er særlige regler for, hvordan en elev kan […]

Z8171 Frafald på GF2 Udtrækket prøver at efterligne en supplerende indikator under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse.   Formål/Population: Udskriften finder elever med start på GF2  i det valgte år. Er intet år valgt, optræder alle GF2, med startår. For hver grundforløbselev vises skæbnen så som en status, der gerne skulle ligne STIL’s indikator. Der er […]

Z8170 Frafald på GF1 Udtrækket prøver at efterligne en hovedindikator under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse.   Formål/Population: Udskriften finder elever med start på GF1  i det valgte år. Er intet år valgt, optræder alle GF1-med startår. For hver grundforløbselev vises skæbnen så som en status, der gerne skulle ligne STIL’s indikator. Der er særlige […]

Handlingsplan for Øget Gennemførelse 2019 Bemærk! Ikke alle HPØG udskrifter er tilgængelige i Studie+ endnu! I sommeren og efteråret 2018 udvikles der på et nyt sæt udskrifter, der gør arbejdet lettere for brugerne. Dels er vi blevet bedre til at efterligne uddannelsesstatistik.dk’s tal. Dels søger vi at lave et sæt “idiotsikre” udskrifter, der ikke kræver […]

Z8180 Elevkarrierer Udtrækket definerer elevernes “karrierer” på samme måde som indikatorerne under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse. Den danner skelettet for efteråret 2018’s versioner af Mål-2-udskrifterne.   Formål/Population: Der er en længere forklaring nederst på denne side. Helt overordnet anvendes elevens skoleforløb, aftaler og praktik til at sammensætte sammenhængende uddannelsesforhold, der i princippet […]

Z8174 Mål 3 Elever med ekspertniveau-fag Udtrækket tæller fuldførte elever, og om de har haft mindst 1 fag på ekspertniveau Formål: Udskriften er udarbejdet til at hjælpe med at besvare mål 3 indikatorerne i Handleplan for Øget Gennemførelse (HPØG)   Population Udtrækket tager udgangspunkt i elever med central afgangsårsag 14 ‘Fuldført EUD’ eller for sundhedssekretærer […]

Z8176 Antal Talent-elever Udtrækket prøver at efterligne en supplerende indikator under Mål 3 i Handleplan for øget gennemførelse og bruges også til den supplerende indikator på Mål 2 om frafald på hovedforløb. Under udvikling: Dette udtræk ret nyt, og desuden varsler STUK at indikatoren ændres med tid, når der begynder at blive færdiggjort elever efter den […]

Z8178 Antal EUX-elever Udtrækket prøver at efterligne en supplerende indikator under Mål 3 i Handleplan for øget gennemførelse. Under udvikling: Dette udtræk ret nyt, og desuden varsler STUK at indikatoren ændres med tid, når der begynder at blive færdiggjort elever efter den nye reform. Kom derfor gerne med input, hvis du har bud til ændringer. En […]

Z8179 Frafald fra start på grundforløb til og med hovedforløb Udtrækket prøver at efterligne en hovedindikator og en supplerende indikator under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse. Under udvikling: En hæmsko for Z8179 i forhold til datavarehuset er, at sidstnævnte kigger i EASY-P, og det kan Z-udskrifter ikke. Så der er givetvis aftale/praktikdata, der ikke […]