Z8123 Effekten af brobygning   Formål Udskriften kan både vise, hvor mange elever fra præs/intro/brobygning startede på grundforløb eller gymnasium på samme skole, eller det omvendte.   Population Man vælger populationen med bogstaverne B, P, I, G, 1, 2, H, T eller tom afgrænsing, samt to datofelter. Effekten er: B: Elever, der har deltaget i brobygning […]

Z8041 Brobygningselevers skæbne   Formål Udskriften kan vise effekten af intro/brobygning på en skole.   Population Udtrækket starter med alle elever, der har gået på uddannelse 2560 eller en uddannelse, der hedder noget med “Brobygning”. Det rammer vist alle brobygnings- og introforløb: (uddannelse 1000, 1102, 1104, 1114, 1902, 1904, 1914, 2000, 2006, 2121, 2560, 2570, 2571, 2575, 3014, 3022, 3023, 3024, 3031, 3033, 3314, 3324, 3454) Hvert CPRnr optræder kun med sit første forløb blandt eventuelt […]

Z445 SOSU-elev historik   Denne udskrift viser SOSU-elevernes fulde uddannelseshistorie på skolen. Udskriften viser, hvornår eleven har taget: Brobygning Grundforløb GF2 (Nyt at udskriften er udvidet med denne gruppe) Assistentuddannelse PAU Hjælperuddannelse. Eksempler: Vis mig alle de elever, der er på skolen nu, og se hele deres historie på skolen. Eller: Se på elever, der […]

Z8040 Elevers TMK historik   Formål: Udtrækket bidrager til en mere komplet historik de elever, der af forskellige årsager ikke kan afgangsmeldes, men som derimod har f.eks. et færdiggørelsestaksameter.   Population: Denne udskrift tager udgangspunkt i de elever, der er placeret på mindst ét skoleforløb i afgrænsningsperioden. Dernæst finder udtrækket det senest opnåede varighedsuafhængige fuldtids-tilskud […]

Z8030 – Alle elevernes skoleforløb (Fuld historik for aktive elever)   For skoleforløbsaktive elever i den afgrænsede periode vises alle elevernes skoleforløb på alle uddannelser. Ansvarsområde og projektområde findes fra den til skoleforløbet hørende holdplacering.   Output: CPR-nr. Fornavn Efternavn Skoleforløb Uddannelse Uddannelsesbetegnelse Uddannelsesversion Navision-Ansvar/-Projekt Skole periode Periode type Kommune Postnr Skoleforløbets start-/slutdato Afgangsårsag / […]