Z8175 Overgange fra GF1 til GF2 Udtrækket prøver at efterligne en supplerende indikator under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse.   Formål/Population: Udskriften finder elever der fuldfører GF1 i det valgte år. For hver elev vises skæbnen så som en status, der gerne skulle ligne STIL’s indikator. Der er særlige regler for, hvordan en elev kan […]

Z8172 Overgange fra GF2 til HF Udtrækket prøver at efterligne en supplerende indikator under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse.   Formål/Population: Udskriften finder elever der fuldfører GF2 i det valgte år. For hver elev vises skæbnen så som en status, der gerne skulle ligne STIL’s indikator. Der er særlige regler for, hvordan en elev kan […]

Z8171 Frafald på GF2 Udtrækket prøver at efterligne en supplerende indikator under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse.   Formål/Population: Udskriften finder elever med start på GF2  i det valgte år. Er intet år valgt, optræder alle GF2-med startår. For hver grundforløbselev vises skæbnen så som en status, der gerne skulle ligne STIL’s indikator. Der er særlige […]

Z8170 Frafald på GF1 Udtrækket prøver at efterligne en hovedindikator under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse.   Formål/Population: Udskriften finder elever med start på GF1  i det valgte år. Er intet år valgt, optræder alle GF1-med startår. For hver grundforløbselev vises skæbnen så som en status, der gerne skulle ligne STIL’s indikator. Der er særlige […]

Z8180 Elevkarrierer Udtrækket definerer elevernes “karrierer” på samme måde som indikatorerne under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse. Den danner skelettet for efteråret 2018’s versioner af Mål-2-udskrifterne.   Formål/Population: Der er en længere forklaring nederst på denne side. Helt overordnet anvendes elevens skoleforløb, aftaler og praktik til at sammensætte sammenhængende uddannelsesforhold, der i princippet […]

Z8138 FAST-projekt elever Udtrækket finder nye grundforløbselever til et projekt under Region Sjælland   Formål/Population: Udskriftens format er fastlåst til et indlæsningsjob hos Region Sjælland, der kører projektet med tre skoler. Udskriften finder elever med grundforløbsstart (RKV fraregnet) i den valgte periode, uden grundforløb på samme uddannelse indenfor de sidste 7 måneder. Eleverne skal blot […]

Z8124 Effekten af RKV   Formål Udskriften viser skæbnen for elever, der har gået på RKV (Realkompetencevurdering) på skolen   Population Der findes de elever, der har afsluttet deres sidste af evt. flere RKV-forhold på skolen, i den valgte periode. Der er to slags RKV-forhold: Dem der manifesterer sig i skoleforløb (EUD) og så dem, […]

Z8072 “3 måneder efter fuldført grundforløb” Udtrækket viser elever med tilskudsmærket FÆRTA, MESTG eller PROEG og deres eventuelle senere forløb/aftaler.   Formål: Udskriften er udarbejdet til at hjælpe med at besvare mål 2 indikatorerne i Handleplan for Øget Gennemførelse (HPØG) Population Udtrækket viser alle elever, der har opnået et af tilskudsmærkerne FÆRTA, MESTG eller PROEG mellem de […]

Z8070 GF1 til GF2 overgange Udtrækket viser GF1ere og deres eventuelle GF2 starter. Dette træk har fået nye definitioner og tilrettede outputkolonner 7.nov. 2018   Formål: Se også Z8170. Nogle af indikatorerne i Handleplan for øget gennemførelse (HPØG), handler om overgang fra GF1 til GF2 eller frafald på GF1. Z8170 prøver at lægge sig tæt […]