Z8228 Manglende fraværsregistreringer   Formål: Et udtræk til at se, hvilke begivenheder, der ikke er ført fravær for.   Population: Alle skemabegivenheder/hold-kombinationer mellem afgrænsningsdatoerne vises, hvis der ikke er ført fravær på holdet, og som der bør føres fravær for. Begivenheder, der bør føres fravær på, er begivenheder med elever og ikke-sygemeldte lærere, samt at […]

Z8115 Dagens ulovlige fravær   Formål: At man hurtigt kan se, hvilke elever, der er udeblevet i dag, og kontakte dem med henblik på at få dem til at registrere deres fravær. Da den kan være relevant for lærere og især studievejledere, er udskriften med i brugergruppen Z-LærerSkema   Forbehold: Den mest præcise fraværsudregning laves […]

Z8023 – Manglende fraværsregistreringer (Vises med elevafdeling eller aktivitetsafdeling)   Population/formål: Udtrækket viser skemabegivenheder, der mangler fraværsregistrering, og en af de tilknyttede lærere.   Output: Som udgangspunkt viser udtrækket de tilknyttede elevafdelinger til elever på skemabegivenhederne i kolonnen ”Afdeling”. Hvis man vælger J til ”Vis akt.afd.” vises i stedet skemabegivenhedens aktivitets aktivitetsafdeling i kolonnen ”Afdeling”. […]