Z8224S Skoleforløbsfravær   Formål: En fraværsudskrift, der tager et holds elever og aggregerer alle deres timer og beregner procenter. Det ligner fraværsbilledet fra Studie+, så det giver mest mening til at konstruere en robot, der selv kan agere på fravær.   Population: For elever på de valgte skoleforløb, vises alle deres timer i deres skoleforløbsplacerede […]

Z8226 Dagens elevfraværsårsager   Formål: En fraværs-årsags-udskrift, der viser dagens årsager, der er meldt ind af eleverne selv. Det er således uafhængigt af lærernes fraværsregistreringer.   Population: Alle fraværsårsager, der gælder dagen i dag eller en periode, der indbefatter dags dato, vises.   Output: Fornavn / Efternavn starttid/sluttid aarsagstype tekst (udfyldt, hvis der ikke er […]

Z8224 Holdfravær   Formål: En fraværsudskrift, der tager et holds elever og aggregerer alle deres timer og beregner procenter. Det ligner fraværsbilledet, så det giver mest mening til at konstruere en robot, der selv kan agere på fravær.   Population: For elever på de valgte hold, vises alle deres timer i deres holdplacerede periode, hvis […]

Z600/Z601 Fraværsskema Udtrækket af elever, fag og om de skal op til vintereksamen 21/22   Formål: Overblik over elever på et hold, mødepligt og fravær i de forskellige lektioner.   Population: Listen udskrives for et antal hold der er aktive indenfor den startuge og slutuge der angives. Kun elever der følger holdet i den aktuelle […]

Z8387 Opgavefravær 2   Formål: At få overblik over, hvor mange opgaver, eleverne afleverer til tiden og status på dem. Hvor Z8386 er fra elevernes synspunkt, vises denne pr lærer, der har stillet opgaven. Man kan som udgangspunkt ikke gå ned på den enkelte navngivne opgave, så dette er blot en kvantificeret statistik.   Population: […]

Z8386 Opgavefravær 1   Formål: At få overblik over, hvor mange opgaver, eleverne afleverer til tiden og status på dem. Man kan som udgangspunkt ikke gå ned på den enkelte navngivne opgave, så dette er blot en kvantificeret statistik. Søsterudskriften Z8387 viser statistikken pr opgavestiller/lærer i stedet.   Population: Der tages udgangspunkt i alle opgaver, […]

Z8503 FGU Fravær   Formål: En Excel/Pivot-venlig fraværsudskrift med fraværet i decimaltimer. Forbehold: Der tages ikke højde for, om eleven er dobbelt skemalagt. Begreber som prioriteret og vigende skema er heller ikke regnet med. Endelig kan Uddataplus brugere fritage elever for enkeltlektioner, og det kan Z8503 pt heller ikke undtage. For den mest rigtige fraværsstatistik, […]

Offentliggørelse af fraværstal på institutionens hjemmeside Skoler med gymnasial erhvervsuddannelse skal vise skolens samlede fraværstal på sin hjemmeside, og har fået en frist til 28 januar omkring dette. De skal dels oplyse det fysiske, dels det skriftlige fravær. UDDATA+ kan hjælpe med at fremskaffe tallene således: Fysisk fravær Vores fraværsbillede i UDDATA+ kan vise det […]

Z8186 Fravær med arbejdsgiver   Formål: Pivot-venlig fraværsstatistik ligesom Z8086, dog findes der også en evt igangværende aftale på dagen. Udskriften er udviklet med SOPU, der beskriver den således: “Udskriften danner grundlag for SOPUs indsats i med fastholdelse, og giver mulighed for at tække oplysninger på et eller flere optag. Vi får alle de mest […]

Z8136 Techcollege fravær Fraværsoversigt med en linje pr lektion, segmenteret på elever med afstand imellem dage og elever. Formål: Udskriften er rettet imod et EU projekt om fravær, og kan godt benyttes af andre skoler, det er bare Techcollege der har designet den og har medbestemmelse over trækket. Population: Der kommer en linje pr elev […]