Z8387 Opgavefravær 2   Formål: At få overblik over, hvor mange opgaver, eleverne afleverer til tiden og status på dem. Hvor Z8386 er fra elevernes synspunkt, vises denne pr lærer, der har stillet opgaven. Man kan som udgangspunkt ikke gå ned på den enkelte navngivne opgave, så dette er blot en kvantificeret statistik.   Population: […]

Z8386 Opgavefravær 1   Formål: At få overblik over, hvor mange opgaver, eleverne afleverer til tiden og status på dem. Man kan som udgangspunkt ikke gå ned på den enkelte navngivne opgave, så dette er blot en kvantificeret statistik. Søsterudskriften Z8387 viser statistikken pr opgavestiller/lærer i stedet.   Population: Der tages udgangspunkt i alle opgaver, […]

Z8503 FGU Fravær   Formål: En Excel/Pivot-venlig fraværsudskrift med fraværet i decimaltimer. Forbehold: Der tages ikke højde for, om eleven er dobbelt skemalagt. Begreber som prioriteret og vigende skema er heller ikke regnet med. Endelig kan Uddataplus brugere fritage elever for enkeltlektioner, og det kan Z8503 pt heller ikke undtage. For den mest rigtige fraværsstatistik, […]

Offentliggørelse af fraværstal på institutionens hjemmeside Skoler med gymnasial erhvervsuddannelse skal vise skolens samlede fraværstal på sin hjemmeside, og har fået en frist til 28 januar omkring dette. De skal dels oplyse det fysiske, dels det skriftlige fravær. UDDATA+ kan hjælpe med at fremskaffe tallene således: Fysisk fravær Vores fraværsbillede i UDDATA+ kan vise det […]

Z8186 Fravær med arbejdsgiver   Formål: Pivot-venlig fraværsstatistik ligesom Z8086, dog findes der også en evt igangværende aftale på dagen. Udskriften er udviklet med SOPU, der beskriver den således: “Udskriften danner grundlag for SOPUs indsats i med fastholdelse, og giver mulighed for at tække oplysninger på et eller flere optag. Vi får alle de mest […]

Z8136 Techcollege fravær Fraværsoversigt med en linje pr lektion, segmenteret på elever med afstand imellem dage og elever. Formål: Udskriften er rettet imod et EU projekt om fravær, og kan godt benyttes af andre skoler, det er bare Techcollege der har designet den og har medbestemmelse over trækket. Population: Der kommer en linje pr elev […]

Z8132 Fravær og arbejdsgiver (ugebaseret) Finder det ugebaserede fravær på elever på et hold. Population: Der kommer en linje pr elev som har gået på GF1 eller GF2, evt. på det valgte hold. Output: Der ledes efter den første indgåede aftale under elevens grundforløb, og arbejdsgiveren findes derudfra. For de elever findes så skema og ugebaseret […]

Z8120 ES Nord fravær – Z600 i CSV format   Formål: Dette udtræk er målrettet den måde, Erhvervsskolen Nordsjælland har valgt at følge op på fravær. Udtrækket er stort set en CSV version af fraværsprotokollerne Z600/Z601, tilføjet lidt ekstra output.   Population: Alle holdets elever i den valgte uge optræder. Alt fravær i 1.-8.lektion, mandag-fredag, vises. I noterne […]

Z8116 Fraværsudvikling   Formål: Dette udtræk er målrettet den måde, Kold College har valgt at lave ugentlig opfølgning på fravær. Udtrækket bruges sammen med en særligt designet Pivottabel, som man kan efterligne med skabelonen “Pivot skabelon Z8116“. Se den og andre Pivot-skabeloner i Pivot-banken.   Forbehold: Den mest præcise fraværsudregning laves inde i fraværsmodulet i Uddataplus. Denne […]

Z8115 Dagens ulovlige fravær   Formål: At man hurtigt kan se, hvilke elever, der er udeblevet i dag, og kontakte dem med henblik på at få dem til at registrere deres fravær. Da den kan være relevant for lærere og især studievejledere, er udskriften med i brugergruppen Z-LærerSkema   Forbehold: Den mest præcise fraværsudregning laves […]