Z8062 – Medarbejderdata Viser medarbejdere med SLS-oplysninger, norm og andre stamdata indenfor det valgte datointerval.   Population: Medarbejderen være aktiv, dvs. have: Skole- og SLS-oplysninger Arbejdsaftale med opgørelseskalender og -periode   Output: Initialer CPR (kan kun vises hvis man har ret til rettighedsgruppen “Z-ret_supp_persopl”.) Fornavn, efternavn Løbenr Ophør på skole og Ophør på Sls Ansvar […]

Z8055 Flex-installationsnumre og brugere Få vist alle skolens Flex-installationer og de tilknyttede brugere. Formål: At give en komplet oversigt over de Flex-installationer og tilhørende brugere. Den bruges typisk til revision. Population: Alle Flex-ins. medtages, der er ingen afgrænsninger. Output: Insnr Ins-navn Login Brugerens navn Afgrænsninger: Ingen.  

Z8004 – Timeposter pr dag (Enkelttimeposter på medarbejdere og dato) På den afgrænsede aktivitet og datointerval vises medarbejdere og deres timeposter. Population: Der vises en linje pr lærer pr uge (eller måned eller dag) pr hold, fag og timetype mellem de to datoer. Timepost-begrebet findes ikke i Studie+, så klokketimerne er fordelt på evt samlæste hold […]