Z8118 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 Man skal som i 2017 igen bruge Z8118, der er udviklet sammen med Ennova, til ETU. Formål: I samarbejde med Ennova udviklede vi sidste år et træk til ETU’en, der henter alle relevante elever, og giver et intelligent bud på, hvilke hold, forløb og uddannelser de skal optræde på. Z8118 er også den anbefalede til […]

Problemer med UNI-Login opdatering? Sådan hjælper UDDATA jer i gang med at opdatere UNI-Logins.   Ikke alle skoler får opdateret deres elevers UNI-Logins i EASY i år. UDDATA tilbyder nu at hente UNI-Logins, så skolen kan tilgå dem, for eksempel med UDDATA+, Bibliotekssystem og Z-udskrifter. Tidligere blev UNI-Logins opdateret med batchjobbet C001. Jævnfør denne nyhed […]

Elevtælling med Z-udskrifter At tælle elever på en skole kræver en nærmere definition af det spørgsmål, man vil have besvaret. Der findes groft sagt lige så mange måder at tælle elever på skolen på, som der findes controllere på erhvervsskolerne. Når en elev er på en skole, kan det manifesteres som: Holdplaceringer Skoleforløb Uddannelsesaftaler/praktikforløb Skemabegivenheder […]