Z8171 Frafald på GF2 Udtrækket prøver at efterligne en supplerende indikator under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse.   Formål/Population: Udskriften finder elever med start på GF2  i det valgte år. Er intet år valgt, optræder alle GF2, med startår. For hver grundforløbselev vises skæbnen så som en status, der gerne skulle ligne STIL’s indikator. Der er […]

Z8178 Antal EUX-elever Udtrækket prøver at efterligne en supplerende indikator under Mål 3 i Handleplan for øget gennemførelse. Under udvikling: Dette udtræk ret nyt, og desuden varsler STUK at indikatoren ændres med tid, når der begynder at blive færdiggjort elever efter den nye reform. Kom derfor gerne med input, hvis du har bud til ændringer. En […]

Z8078 Nye elever og EUX Udtrækket viser elever, der er tilgået uddannelsen i perioden og om de har Talentspor. NB: Et nyt træk, Z8178, efterligner meget bedre den supplerende indikator for EUX i HPØG. Formål: Udskriften er målrettet ”Handleplan for øget gennemførelse”, specifikt indikator 3.3, hvor man kigger på elever, der er tilgået uddannelsen i […]

Z423 – Afgangsårsager (aktive elever i perioden) Z423 har fået en overhaling så den er bedre tunet til EUD-reformen, med bl.a. elevtype, hovedområde og en opdateret grundforløbsdefinition:   Formål: Z423 ser på skoleforløb for AKTIVE elever. Den tager dog IKKE beslutninger i forhold til elevens starter og afslutninger undervejs på en uddannelse – kun den […]

Z425 – Afgangsårsager (Optag af elever)   Formål: Z425 tager højde for, at en elev kan starte og stoppe flere gange på samme uddannelsesnummer. Udskriften definerer et elevforhold som en kæde af skoleforløb, der slutter, når eleven: Har afgang (for SIS evt i revisionssporet) Har færdiggørelses-TMK (FÆRTA/MESTG/PROEG ) Skifter fra RKV til GF1, til GF2 […]

Z8047 Elevtyper 1   Z8047 viser alle elever med Elevtype, samt elever der burde have det.. Udskriften tager udgangspunkt i elever på de nye version af uddannelserne, der kræver en elevtype påsat. Fraregnet er dog elever uden skoleforløb, som ikke har elevtype. Desuden vises nu elevtypens kortbetegnelse. NB: Dette er vor eneste udskrift, der bruger […]

ETU-besvarelse med Z8048 Skolerne skal i denne tid besvare et skema vedrørende Elevtrivselsundersøgelse, og her viser vi, hvordan det kan løses.   Formål: UDDATA fik i samarbejde med et par skoler udviklet ”Elevtype 2” udskriften Z8048 således at den indeholdt det, der skal bruges til ETU-besvarelsen. Z8048 kommer med et CSV output, og skal derefter […]

Z8048 Elevtyper 2   Få vist alle elever på skoleforløb med Z8048. Formål: Få en liste over elever på skoleforløb   Population: Der medtages alle skoleforløb, der overlapper med afgrænsningsperioden.   Output: cpr_nr, / elevnavn,  adresse uddannelse/-betegnelse/-version Skoleperiode / Periodetype / CØSA ansvarsomrade / projektomrade GH (grund- eller hovedforløb Studiestart / afgangsdato Skoleforløbs start/slut afgangsaarsag […]

Z8030 – Alle elevernes skoleforløb (Fuld historik for aktive elever)   For skoleforløbsaktive elever i den afgrænsede periode vises alle elevernes skoleforløb på alle uddannelser. Ansvarsområde og projektområde findes fra den til skoleforløbet hørende holdplacering.   Output: CPR-nr. Fornavn Efternavn Skoleforløb Uddannelse Uddannelsesbetegnelse Uddannelsesversion Navision-Ansvar/-Projekt Skole periode Periode type Kommune Postnr Skoleforløbets start-/slutdato Afgangsårsag / […]