Z002 Eksamensudtræk Udtrækket af elever, fag og om de skal op til vintereksamen 21/22   Formål: At se og vurdere resultatet af eksamensudtrækningen. Både for gymnasie og EUX   Population: Alle elever-til-hold kombinationer vises.   Anvendelse: Kolonnen ‘jesprio’ har et indhold, hvis vores algoritme mener, at eleven skal op til prøven. Og koden viser, hvilken […]

Z8212 Standpunktskarakterer til indtastning   Formål: For et prøvehold, find elevens seneste standpunktskarakter på faget. Det skal her i Corona-tiden i visse tilfælde kopieres over som gældende eksamenskarakter. For eksamener med evalueringsform SAM, vises både skriftlig og mundtlig karakter, da de to karakterer tilsammen skal bruges til at beregne eksamenskarakteren.   Population: Find alle elever […]

Z0006 – Gymnasialt R005-eksamensudtrækning Udskriften en støtteudskrift til juni-terminen på de gymnasiale version 4-uddannelser, hvor det automatiske udtræk i EASY ikke virker   Formål: Udtrækket hjælper med at finde elever og prøver, der blev genereret med R005. EASY skriver her, at gymnasiereformens nyeste uddannelsesversion ikke automatisk udtrækker eleverne. Men Z0006 tager altså udgangspunkt i den seneste […]

Z0005 – R005-resultat 1.og 2.g Udskriften en støtteudskrift til juni-terminen på de gymnasiale version 4-uddannelser, hvor det automatiske udtræk i EASY ikke virker   Denne udskrift er nedlagt til fordel for 2020-versionen, Z0006   Formål: Udtrækket hjælper med at finde elever og prøver, der blev genereret med R005. EASY skriver her, at gymnasiereformens nyeste uddannelsesversion ikke […]

Z8134 Hue-listen   Formål: Udskriv en liste over, hvor og hvornår forældre kan se deres børn komme ud og få huen på.   Population: Fra dags dato og fremefter findes alle eksamensbegivenheder, og udvælg for hver elev den sidste. Der er ikke garanti for at det er en “hue-udløsende” begivenhed. Blot at det er den […]

Z8084 – Løfteevne Dansk og Matematik Udskrift, der viser elevernes grundfagskarakterer (eksamens- og standpunktskarakterer) samt evt. godskrivninger – dette holdt op imod elevernes dansk- og matematikkarakterer, som de har dokumenteret ved optagelse på uddannelsen. Dette skal have til formål at understøtte Mål 3 – Alle elever skal udfordres til at blive så dygtige de kan. […]

Z8081 – Karakterliste med unilogin Udskriften er en kloning af A466 med unilogin i stedet for CPR.   Formål: Det er nu sådan, at elevernes CPR ikke må optræde på karakterlisterne, men derimod med en anden unik identifikation. Derfor forsøger Z8081 at matche A466, men erstatte CPR med unilogin. Udskriften fås pt kun til CSV. […]

Z8067 Medarbejderes XPRS-censorkompetencer (Kendt som C116 i EASY-A) Se den gamle vejledning: Censorkompetencer-A114-06880-01_vejledn2006 (1). Funktionaliteten er ikke helt den samme nu, og der er færre afgrænsninger. Formål: Udskriften viser medarbejderes censorkompetencer på XPRS-kompetencer. Der er desuden angivet slutdato for den seneste XPRS-autorisation på kompetencen. Output: Initialer / Navn Censor pct. Kun korte rejser XPRS-kompetence /Kort-betegnelse […]