Z8027 – Bevisgennemsnit pr. elev på uddannelse Dette er et udtræk med dimittender og deres adresser, samt samlede gennemsnit.   Population: Det kræver, at beviserne er udskrevet og samlet gennemsnit er med på beviset. Eleven skal desuden have afgangsdato i den valgte periode.   Output: CPR / Navn Gade, Sted, Postnr, By Uddannelse Skolefag / […]

Z8065 – Holdelever med email (DFR)   Formål: Udtrækket er designet til en fil, der skal uploades til Dansk førstehjælpsråd (DFR) efter de er gået over til elektroniske førstehjælpsbeviser. Skabelonen forefindes hos Dansk Førstehjælpsråd her: http://førstehjælpsråd.dk/retningslinjer/ Under “Deltagerliste til brug i forbindelse med upload af deltagerlister til elektronisk bevissystem (XLS-fil)”   Anvendelse: Z8065 giver en […]

Z809 – Karaktergennemsnit pr termin Udskriften viser karaktergennemsnit genereret af Beviser, fordelt på elever, uddannelser og termin. Population: Der afgrænses på uddannelse og termin eller liste af terminer. Der ses på skabelonstyperne FU7, U7, ‘EGBF7′,’EGB7′,’G2-HX’,’G2′,’G2-GY’,’SF’,’EUX’,’EUX1′ og kun delkarakterer på 7-trinsskala.   Output: CPR-nr. Uddannelse / Speciale Termin Samlet gennemsnit Justeringskvotient Bestået/Dumpet Endeligt bevis Ved J til […]