Eksempel på håndtering af tidsforbrug på “specialpædagogisk støtte” (SPS)   Der oprettes en overordnet skolekategori med et sigende navn, som fx SPS. De undervisere, som skal give støtten til en elev, opretter en brugerkategori som underkategori til skolekategorien SPS. Denne brugerkategori navngives, så navnet identificerer den person, som støtten gives til. Fx har en lærer […]

Z8057 – Arbejdstimer pr medarbejder Z385 uden fag-dubletter med tidsberegning.   Formål: Vores fagfordelingslister (Z38x-Z39x serierne) viser antal lektioner på hold, fag og medarbejdere. De har to mangler: Hvis der er to samlæste hold, må lektionen tælles under begge hold, og hovedtotalen tæller en lektion mere end der i alt er. Det samme gælder for […]