Z8093 – Alle Ansøgninger Formål: Vis alle ansøgninger fra B625 vinduet Population: Vis alle elever med ansøgning til studiestart efter dags dato (eller den valgte dato), uanset prioritet. Output: CPR / CØSA optages* (se ny definition pr. 31/1 2018 nedenfor) ansogningsår prioritet / indgang / ønsket_institutionsnr / ønsket_institution indstillet_til_optagelsesprøve studieretning / elevafdeling / studiestart optagelse_signeret / easya_cpr_nr […]

Z8091 Ansøgere til optagelsesprøve Formål: Udtrækket viser de FTU-ansøgere, der i B625 har en markering af, at de skal til optagelsesprøv i enten dansk eller matematik Population: Alle FTU-ansøgere med studiestart efter dags dato, som har markering af optagelsesprøve i enten dansk eller matematik Output: Navn / CPR Opt.prøve dansk / -matematik Telefonnr / mobilnummer […]

Z8058 FTU-ansøgninger   Listen viser data fra Fuldtidsansøgninger – den minder om EASY’s B628, men har færre kolonner.   Population: Der vises ansøgninger med “-” eller “Ja” i feltet “Optages”, uden at have skoleforløb tilknyttet endnu.   Output: Fornavn / Efternavn / Email Optages Studiestart Skoleforløb CØSA / Adgangsvej / Indgang / EUX Elevafd Prioritet Modtaget […]

Z8003 – Ansøgere på venteliste (Ansøgere på Venteliste på fuldtidsuddannelse(A594)) Udtrækket viser nedenstående oplysninger fra A594(Venteliste på fuldtidsuddannelse) herunder mobiltelefon og eksamensår, som ikke er med på andre lister.   Population: Alle elever på venteliste for fuldtidsuddannelse, medtages. Afgrænsningen omkring aktivitetsnavn er dog lidt specielt, se nedenfor.   Output: CPR-nr. Fornavn Efternavn Adresse Postnr. By […]

Z843 – Ansøgerliste (D582 og kontaktinfo) Udtrækket viser elever på afgrænsede optag, ansøgningsstatus, studiestart og virksomhed. For hver elev vises blandt andet studiestart, ansøgerstatus og evt. andet optag.   Output: Pers id / CPR-nr. Navn og adresse Nuværende Kommune / Oprindelig Kommune Modtaget dato Studiestart / Studiestartdato Ansøgerstatus Andet optag Privat tlf. Privat mobil Privat mail […]