Z8093 – Alle Ansøgninger Formål: Vis alle ansøgninger fra B625 vinduet Population: Vis alle elever med ansøgning til studiestart efter dags dato (eller den valgte dato), uanset prioritet. Datamængden skulle gerne matche den fra csv’en fra optagelsesmodulet, hvis ellers der vises samme population af studiestartdato. Z8093 har bare flere kolonner: F.eks. Ansøgningsdato/Status/Bemærkning   Output i UDATA+ […]

Z8091 Ansøgere til optagelsesprøve Formål: Udtrækket viser de FTU-ansøgere, der i B625 har en markering af, at de skal til optagelsesprøv i enten dansk eller matematik Population: Alle FTU-ansøgere med studiestart efter dags dato, som har markering af optagelsesprøve i enten dansk eller matematik Output: Navn / CPR Opt.prøve dansk / -matematik Telefonnr / mobilnummer […]

Z8058 FTU-ansøgninger   Listen viser data fra Fuldtidsansøgninger – den minder om EASY’s B628, men har færre kolonner.   Population: Der vises ansøgninger med “-” eller “Ja” i feltet “Optages”, uden at have skoleforløb tilknyttet endnu.   Output: Fornavn / Efternavn / Email Optages Studiestart Skoleforløb CØSA / Adgangsvej / Indgang / EUX Elevafd Prioritet Modtaget […]

Z8003 – Ansøgere på venteliste (Ansøgere på Venteliste på fuldtidsuddannelse(A594)) Udtrækket viser nedenstående oplysninger fra A594(Venteliste på fuldtidsuddannelse) herunder mobiltelefon og eksamensår, som ikke er med på andre lister.   Population: Alle elever på venteliste for fuldtidsuddannelse, medtages. Afgrænsningen omkring aktivitetsnavn er dog lidt specielt, se nedenfor.   Output: CPR-nr. Fornavn Efternavn Adresse Postnr. By […]

Z843 – Ansøgerliste (D582 og kontaktinfo) Udtrækket viser elever på afgrænsede optag, ansøgningsstatus, studiestart og virksomhed. For hver elev vises blandt andet studiestart, ansøgerstatus og evt. andet optag.   Output: Pers id / CPR-nr. Navn og adresse Nuværende Kommune / Oprindelig Kommune Modtaget dato Studiestart / Studiestartdato Ansøgerstatus Andet optag Privat tlf. Privat mobil Privat mail […]