Z8210 AMU beviser Flettefil til at generere egne beviser, indtil man kommer på UDDATA+. Formål: I en overgangsperiode er der mulighed for at lave sine egne beviser med data fra denne flettefil og opslagstabellen AmuMål. Population: Alle skolefag-på-holdplaceringer på AMU, der slutter i perioden, medtages. For dem hentes bevisrelevante informationer såsom udvalgsnavn og DKLL niveau. Output: Aktivitet […]

Z8189 – AMU-hold med fag Formål: At vise, hvilke fag der er på det enkelte AMU-hold og deres perioder.   Population: Der er en linje pr AMU-hold pr fag pr periode, der er påsat elever. Hvis der er påsat et fag, uden at der er nogen elever påsat, vises der også en linje. (men så […]

Z8109 – Deltagere pr Efteruddannelsesudvalg   Formål: Liste over fag på aktiviteter, opdelt på CØSA formål og efteruddannelsesudvalg. Tæller samtidig antallet af deltagere og opsummerer deres bidrag.   Population: Find alle fag på hold, hvis FKB-uddannelse har tilknyttet et efteruddannelsesudvalg.   Output: For de fag/hold vises antal unikke elever og varigheden i dage omregnet til […]

Z8108 Lærerskematimer AMU/IV Viser hvad lærere underviser i, i kursuscenteret. Formål: At vise en liste over alle lærere og hvad de er blevet skemalagt til at undervise i i en angiven periode. Population: Alle skemabegivenheder med hold på AMU/IV medtages. Der vises en linje pr lærer pr dag pr fag pr hold. Som regel vil […]

Z8124 Effekten af RKV   Formål Udskriften viser skæbnen for elever, der har gået på RKV (Realkompetencevurdering) på skolen   Population Der findes de elever, der har afsluttet deres sidste af evt. flere RKV-forhold på skolen, i den valgte periode. Der er to slags RKV-forhold: Dem der manifesterer sig i skoleforløb (EUD) og så dem, […]

Z8107 AMU beståelse Til beregning af beståelses- og gennemførelsesprocenter på AMU. Formål: På AMU området er der krav om, at skolerne hvert kvartal offentliggør Beståelses- og Gennemførselsprocenter for afholdte kurser, der slutter i kvartalet. Population: Alle skolefag-på-holdplaceringer på AMU, der slutter i perioden, medtages. Er der flere skolefag-på-holdplacering med samme fag og samme elev, vises […]

Z8037 E323 i Uddata-version   Population/formål: Z8037 er den gamle C323  fra EASY.   Population: Datoafgrænsningen skal overlappe med perioden for aktiviteten (C323 så vist på skolefag-på-holdplacerings-perioden.) Der vises en linje pr skolefag på aktiviteten.   Output: For hver aktivitet/fag ses der efter eventuelle : holdplaceringer på faget øvrige placeringer udbudsgodkendelser på faget udbudsgodkendelser på uddannelsen […]

Z8097 – AMU-elever med kommuner Formål: At kunne lave statistik over AMU-elevers bopælsbaggrund. Population: Find alle AMU-holdplacerede elever i perioden. Der kigges på indberetningsprincip, uddannelsesnummer forskelligt fra 2100 og aflyste hold fraregnes. Dubletter: Udskriften viser også elevernes hold/ansvar, så hver elev kan optræde flere gange i outputtet.   Output: Ansvar / Aktivitet CPR / Navn […]

Z8105 – Manglende opkrævningslinjer   Formål: Finde AMU-elever, der mangler opkrævningslinjer Population: Find alle elevers fag på hold, der slutter i perioden, tæl og summer så alle opkrævningslinjer der er på den valgte gebyrtype. Vis de elever, der ikke har linjer/beløb. Output: Aktivitet Startdato/Slutdato CPR / Fornavn / Efternavn ÅE rekvirent Kursiststatus / Betalingsstatus Linjer Beløb […]

Z8106 – Betalingsstatus AMU Formål: Vis betalingsstatus på AMU-elever med UVM som rekvirent og betalingsstatus 6 Population: Find alle fag for AMU-elever, der har mindst 1 fag med betalingsstatus 6 med UVM som rekvirent og – eller J i Tilskud. Elevernes holdplacering skal slutte mellem  de valgte datoer. Output: CPR / Navn Aktivitet Startdato/Slutdato (for […]