Z8311 Holdelever med værge og lærested Vis alle elever, der på en given dato er aktive på mindst ét hold Formål: At få overblik over antal unikke elever, der er i gang, og deres værger, læresteder og kontaktoplysninger   Population: Vis alle elever, der har mindst én igangværende holdplacering på pr.datoen. Hver elev kommer kun […]

Z8300 Elever med aftale uden forløb   Formål: Find elever, der har en uddannelsesaftale, men mangler skoleforløb.   Population: Elever, som har en central aftale, der ikke er af obligatorisk type 1082 eller 1083, som ikke har et skoleforløb på noget tidspunk, der overlapper med aftalen. Skolen skal i øvrigt selv være arrangerende skole for […]

Z8128 Startende aftaler Lærestedslisten kan som Z800 afgrænses på et datointerval. Men udskriften vælger startende aftaler (Hvor Z800 vælger alle aktive aftaler i perioden) Population: Udtrækket finder alle aftaler, der starter mellem afgrænsningsdatoerne. For aftalerne vises lærestedsinformationer og info om eleven. Output: CVR / Pnummer Lærested, Gade, Stednavn, Postnr., Postdistrikt, Telefon Elevens Navn Aftaletype, Obligatorisk aftaletype, […]

Z8130 Tjekliste for email på lærested En tjekliste til at se, om alle email adresser er tastet på elevens uddannelsesaftale Formål: At se om man har tastet email-adresser relateret til lærested i EASY og UDDATA+ på alle elever med aftale. Population: Alle elever med en aftale der er kørende eller fremtidig medtages, HVIS en af følgende […]

Z8122 EUD elever uden aftaler   Formål: Vis elever, der evt. mangler uddannelsesaftale.   Population: Alle elever, der har skoleforløb, der ender efter dags dato, men ikke aftaler eller skolepraktik der ender efter dags dato, vises. HTX og HHX samt AMU, brobygning, intro og præsentation er fraregnet.   Output: CPR_nr / Navn Første_skoleforløbsstart / Sidste_skoleforløbsslut / […]

Z8117 Aftalehistorik   Formål: Vis aftalehistorikken for eleverne på holdet. Også elever uden aftaler. Udtrækket svarer lidt til en CSV version af Z135.   Population: Alle elever på det valgte hold medtages. Alle elevernes aftaler på samme uddannelse vises. Dvs. en linje pr aftale, og en linje for eleven, hvis vedkommende ikke har nogen aftaler. […]

Z8114 Mester-karakterer Dette udtræk finder lærested og op til 15 karakterer for en gruppe holdelever Formål: Udtrækket er lavet til at kunne sende relevante karakterer til elevernes mestre.   Population: Med udgangspunkt i et enkelt hold findes alle holdplacerede elever, der har mindst 1 aftale. Elevens seneste aftale i løbet af holdplaceringen bruges. Holdets 10 […]

Z8089 – VTU aftaler Formål: Udtrækket bruges til at finde respondenter til virksomhedstilfredshedsundersøgelser (VTU). Population: For alle elever der afslutter et skoleforløb på hovedforløb (på ny ordning efter EUD-reformen) i afgrænsningsperioden vises oplysninger fra elevens sidste aftale i aftalerækken. Der kommer en linje pr pr elev, og den sidste aftale vises. SKPS-aftaler nedprioriteres dog, og vises kun, […]

Z841 – Praktikoversigt SOSU Viser sosu-elevers praktikforløb.   Population: Der vises alle praktikforløb for elever, der er i gang med en praktikaftale. (Har man afgrænset på et bestemt praktikforløb vises dog kun dette)   Output: CPRNR Fornavn / Efternavn / Adresse / Telefon / Mail Ansættelsessted / Adresse Praktiksted Praktikforløbets start/slut Afgrænsninger: Praktikforløb Ansættelsesstedets CVR […]

 Z801 – Fravær-uge-baseret Finder det ugebaserede fravær på elever på uddannelsesaftaler. Population: Der kommer en linje pr elev pr skoleforløbsplacering pr hold pr aftale, hvor eleven har ugebaseret fravær på holdet i afgrænsningsperioden. Desuden skal de andre afgrænsninger være gældende. Output: CVR nr / løbenr Ansættende Myndighed Gade, postnr, by Skoleforløb, start/slut Elevnavn, CPR, kontaktlærer […]