Z8053V Varighedsuafhængige tilskud Åben uddannelse   Formål: En søsterudskrift til ÅU årselevudskriften Z8053, men her med de varighedsuafhængige tilskud. Population: Find alle varighedsuafhængige tilskud, hvis indberetningsdato ligger mellem afgrænsningsdatoerne. Output: ds_nummer Cpr_nr / Fornavn / Efternavn CØSA / Version Samlefag, Skolefag / niveau tmk / rekvirenttype, Gennemfoerende_skole, Bidrag, Betalingsstatus   Afgrænsninger: Fra- og tildato (vis kun tilskud, […]

Z8305 Tjek af alle Åben Uddannelse-elever inden indberetning   Formål: At kunne gennemgå sin ÅU for at tjekke om man alt tilskud ser korrekt ud og om noget mangler.   Population: Faget starter i afgrænsnings-perioden og enten: Har TMK af tmktypen AABEN eller Har indberetningsprincip ‘-‘ eller Har EASY-ÅU-bidrag tilknytttet eller har aktivitetstype ÅU   […]

Z8053 – Årselever Åben udd   I serien med ”pivot-venlige” årselevudskrifter (Z8050-Z8054) er der også Åben Uddannelse, der henter de samme data som de gamle årselev-lister Z329 og Z355. Der er nogle af kolonnerne, der ikke giver mening i ÅU-regi, såsom skoleperiode, men de er kopieret, for at de første mange kolonner i Z805x-serien er […]

Z836 – Betalingsoversigt ÅU Viser opkrævningsbilag på Åben Uddannelse   Population: Opkrævningsbilag, hvis ØSEK streng starter med “1311101”,  med dato mellem afgrænsningsdatoerne, vises.   Output: Aktivitet CPR / Fornavn / Efternavn Beløb / Forfaldsdato Skolefag Tælledato Bilagsdato ØseK_streng NS-debitornr Afgrænsninger: Fra- / Tildato Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik. Se også: Z8017 […]

Z8028 Forventet ÅU-bidrag pr. tælledato (Fordelt på CØSA/Akt.afd/UVM-afd.)   Formål: Viser ÅU-bidrag pr. CØSA-formål, aktivitetsafdeling og UVM-afdeling og ikke mindst tælledato. Population: Populationen af bidrag udvælges ud fra en enkelt tælledato, men man kan så vælge, om man vil se bidrag på andre tælledatoer på de aktiviteter, der havde bidrag på den valgte tælledato.   […]

 Z8033 AMU-overblik   Definition Alle indberetbare AMU-elev-bidrag (Dvs Z8052) PLUS elever, der grundet betalingsstatus ikke ligger til at blive indberettet endnu, og fag, der mangler at blive hentet godkendelse til.” Så Z8033 handler mere om budget end den er bagudrettet   Afgrænsninger: Fra/tildato (Vis kurser, der ville blive indberettet i den valgte periode – du behøver […]

Z8024 – Antal elever på ÅU (Udda/Hold/Fag) (Afgrænset på dato for ÅU-tælledato/holdplacering) Tæller elevantal på de forskellige uddannelser, hold og skolefag på Åben Uddannelse.   Population: Bemærk at da elever kan optræde på flere hold og fag, kan tallene ikke summeres til antallet af unikke personer på Åben Uddannelse på skolen.   Output: Uddannelse Hold Skolefag […]

EN12 Holdplaceringer med lokale læresteder Jobbet er en kopi af EN12, som kunne bestilles i det gamle EASY-A. EN12 danner en csv-fil, som kan anvendes til finde holdplaceringer med lokale arbejdslæresteder. Csv-filen indeholder følgende oplysninger: Aktivitet CPR-nr. Startdato (holdplacering) Slutdato (holdplacering) CVR-nr. (arbejdslærested) Løbenummer (arbejdslærested) Navn (arbejdslærested) AMU-holdplaceringer, som tages med i csv-filen, udvælges efter […]

EN11 Hold der ikke udbudsindberettes Dette er en kopi af EN11 jobbet, man kunne bestille på det gamle EASY-A.   EN11 danner en csv-fil, som kan anvendes til finde hold, som er markeret med Nej til udbudsindberetning og som dermed ikke overføres til UddannelsesGuiden og EfterUddannelse.dk.   Csv-filen indeholder følgende oplysninger: Aktivitet Betegnelse (aktivitet) Startdato […]

EN13 Manglende udbudsindberetning Dette er en kopi af EN13 jobbet, man kunne bestille på det gamle EASY-A.   EN13 er et værktøj for skolen til at finde fremtidige AMU- og ÅU-hold, som er markeret med Nej til udbudsindberetning, og som dermed ikke overføres til UddannelsesGuiden og EfterUddannelse.dk. EN13 minder meget om den eksisterende EN11. Den […]