Z8225 FKB-udbud Viser dig hvilke fag du skal udbyde indenfor kalenderåret, ud fra de FKB, skolen er godkendt til. Den tilhører udskriftsgruppen Z-udskrifter.   Formål: Se om man mangler at udbyde fag   Population: Ud fra de FKB, skolen har godkendelse til på AMU/ÅU-uddannelser, vises en linje pr fag, om den er udbudt og evt […]

Z8223 Åben uddannelse prøver til indberetning   Formål: Til indberetning til STIL skal man vise prøveresultater på Åben Uddannelse.   Population: Find alle hold med indberetningsprincip ‘-‘ (dvs Åben Udd) Eleverne skal også være korrekt oprettet på fag på holdet i ÅU-regi. Eleverne skal enten være på uddannelse 2995, 3007, eller på en af uddannelserne […]

Z8221 Åben uddannelse aktiviteter til indberetning   Formål: Til indberetning til STIL skal man vise, hvilke aktiviteter man har i gang på Åben Uddannelse.   Population: Find alle hold med indberetningsprincip ‘-‘ Eleverne skal også være korrekt oprettet på fag på holdet i ÅU-regi. Eleverne skal enten være på uddannelse 2995, 3007, eller på en […]

Z8053V Varighedsuafhængige tilskud Åben uddannelse   Formål: En søsterudskrift til ÅU årselevudskriften Z8053, men her med de varighedsuafhængige tilskud. Population: Find alle varighedsuafhængige tilskud, hvis indberetningsdato ligger mellem afgrænsningsdatoerne. Output: ds_nummer Cpr_nr / Fornavn / Efternavn CØSA / Version Samlefag, Skolefag / niveau tmk / rekvirenttype, Gennemfoerende_skole, Bidrag, Betalingsstatus   Afgrænsninger: Fra- og tildato (vis kun tilskud, […]

Z8305 Tjek af alle Åben Uddannelse-elever inden indberetning   Formål: At kunne gennemgå sin ÅU for at tjekke om man alt tilskud ser korrekt ud og om noget mangler.   Population: Faget starter i afgrænsnings-perioden og enten: Har TMK af tmktypen AABEN eller Har indberetningsprincip ‘-‘ eller Har EASY-ÅU-bidrag tilknytttet eller har aktivitetstype ÅU   […]

Z8053 – Årselever Åben udd   I serien med ”pivot-venlige” årselevudskrifter (Z8050-Z8054) er der også Åben Uddannelse, der henter de samme data som de gamle årselev-lister Z329 og Z355. Der er nogle af kolonnerne, der ikke giver mening i ÅU-regi, såsom skoleperiode, men de er kopieret, for at de første mange kolonner i Z805x-serien er […]

Z836 – Betalingsoversigt ÅU Viser opkrævningsbilag på Åben Uddannelse   Population: Opkrævningsbilag, hvis ØSEK streng starter med “1311101”,  med dato mellem afgrænsningsdatoerne, vises.   Output: Aktivitet CPR / Fornavn / Efternavn Beløb / Forfaldsdato Skolefag Tælledato Bilagsdato ØseK_streng NS-debitornr Afgrænsninger: Fra- / Tildato Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik. Se også: Z8017 […]

Z8028 Forventet ÅU-bidrag pr. tælledato (Fordelt på CØSA/Akt.afd/UVM-afd.)   Formål: Viser ÅU-bidrag pr. CØSA-formål, aktivitetsafdeling og UVM-afdeling og ikke mindst tælledato. Population: Populationen af bidrag udvælges ud fra en enkelt tælledato, men man kan så vælge, om man vil se bidrag på andre tælledatoer på de aktiviteter, der havde bidrag på den valgte tælledato.   […]

 Z8033 AMU-overblik   Definition Alle indberetbare AMU-elev-bidrag (Dvs Z8052) PLUS elever, der grundet betalingsstatus ikke ligger til at blive indberettet endnu, og fag, der mangler at blive hentet godkendelse til.” Så Z8033 handler mere om budget end den er bagudrettet   Afgrænsninger: Fra/tildato (Vis kurser, der ville blive indberettet i den valgte periode – du behøver […]

Z8024 – Antal elever på ÅU (Udda/Hold/Fag) (Afgrænset på dato for ÅU-tælledato/holdplacering) Tæller elevantal på de forskellige uddannelser, hold og skolefag på Åben Uddannelse.   Population: Bemærk at da elever kan optræde på flere hold og fag, kan tallene ikke summeres til antallet af unikke personer på Åben Uddannelse på skolen.   Output: Uddannelse Hold Skolefag […]