Z8109 – Deltagere pr Efteruddannelsesudvalg   Formål: Liste over fag på aktiviteter, opdelt på CØSA formål og efteruddannelsesudvalg. Tæller samtidig antallet af deltagere og opsummerer deres bidrag.   Population: Find alle fag på hold, hvis FKB-uddannelse har tilknyttet et efteruddannelsesudvalg.   Output: For de fag/hold vises antal unikke elever og varigheden i dage omregnet til […]

Z8155 Alle Årselever   Bemærk: Dette er et meget ressourcekrævende udtræk, så man kan med fordel undgå en timeout ved at køre Z8155 som et planlagt job. Vælg “Planlæg” i stedet for “Bestil” i bestil-billedet, og sæt interval for autobestilling til 0. Når jobnummeret skifter fra blåt til gult og til sidst grønt, vil man […]

Z8054 – Årselever Skolehjem   Formål: Årselevbidrag for skolehjemselever. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot   Population: Find alle skolehjemsbidrag, der ligger mellem afgrænsningsdatoerne. Et skolehjemsbidrag består af en enkelt booket dag, så der kommer en datalinje pr dag.   Output: CPR nr / Fornavn / Efternavn Elevtype / – betegn. […]

Z8112 – Bidragsperioder Vis Bidragsperioderne med tælledato i et tidsrum. Inspireret af EASY’s A694b og A696b. Formål: Udtrækket viser alle unikke bidragsperioder. Bagud i tid vil perioderne, ganget op med antallet af elever, vise det samlede årselevbidrag (som Z8050, som dog fraregner brobygning etc.) Fremad i tid kan den bruges til budgettering   Population: Hver […]

Z8052 – Årselever AMU   Formål: Årselevbidrag for AMU-elever, som det kendes fra Z394. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot   Population: Find alle bidrag, hvis bidragsperioder overlapper med afgrænsningsdatoerne. Hvis man kun vil have bidrag med tælledato mellem afgrænsningsdatoerne, må man efterfølgende filtrere i regneark.   Output: Kolonnerne matcher dem […]

Z8053 – Årselever Åben udd   I serien med ”pivot-venlige” årselevudskrifter (Z8050-Z8054) er der også Åben Uddannelse, der henter de samme data som de gamle årselev-lister Z329 og Z355. Der er nogle af kolonnerne, der ikke giver mening i ÅU-regi, såsom skoleperiode, men de er kopieret, for at de første mange kolonner i Z805x-serien er […]

Z8051 – Årselever Skolepraktik   Formål: Årselevbidrag for skolepraktikelever. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot   Population: Find alle bidrag, hvis bidragsperioder overlapper med afgrænsningsdatoerne. Hvis man kun vil have bidrag med tælledato mellem afgrænsningsdatoerne, må man efterfølgende filtrere i regneark.   Output: Kolonnerne matcher dem fra Z8050, der handler om […]

Z8050 – Årselever Fuldtid   Bemærk: Dette er et meget ressourcekrævende udtræk, så man kan med fordel undgå en timeout ved at køre Z8050 som et planlagt job. Vælg “Planlæg” i stedet for “Bestil” i bestil-billedet, og sæt interval for autobestilling til 0. Når jobnummeret skifter fra blåt til gult og til sidst grønt, vil […]

Z8059 – Manglende skemalægning på Fuldtid   Formål: Til hvis der under revision spørges, om der nu også er skema på de elever, der har tælledage. I første omgang findes dette kun for fuldtidselever.     Population: Der tages udgangspunkt i fuldtidsårselever og deres tælledatoer mellem de to afgrænsningsdatoer. For de tælledatoer, findes antal elever, […]

Z8028 Forventet ÅU-bidrag pr. tælledato (Fordelt på CØSA/Akt.afd/UVM-afd.)   Formål: Viser ÅU-bidrag pr. CØSA-formål, aktivitetsafdeling og UVM-afdeling og ikke mindst tælledato. Population: Populationen af bidrag udvælges ud fra en enkelt tælledato, men man kan så vælge, om man vil se bidrag på andre tælledatoer på de aktiviteter, der havde bidrag på den valgte tælledato.   […]