Status; Forløbsplaner og EGUplan

Udgivelser siden august:

 • Kollapse lange tekster på forløbssamtaler
 • Visitkortsvisning på forsiden som nu indeholder
 1. Kontaktlærer
 2. KUI-vejleder
 3. Spor og speciale ses og speciale er med på print/pdf
 4. Primærafdeling
 5. Forventet slut
 • Husker indstilling af filter, når der vælges filter
 • Historiske planer bliver grå og dato vises.
 • Der kan søges på fødselsdag.
 • Editor og datovalg i overordnet plan
 • Muligt at fravælge opfølgning på forløbssamtaler
 • Opfølgningsdato default en måned i stedet for 14 dage

 

EGUplan specifikt

 • Målbeskrivelser på planelementer, visning i forløbsplanen og medtages på print
 • EGU plan kan ses som elev
 • Mulighed for oprettelse af flere aktivitetstyper
 • Nye ikoner for forskellige aktivitetstyper
 • Total-slet af aktiviteter undtagen praktikaftaler
 • Optimering af kalenderstyring
 • Statusvisning på praktikaftaler i planlægningsvindue