Statistik indberetning åben uddannelse (ÅUE)

 

Så er Z8221 Åben Uddannelse Aktivitet klar. Udskriften skal benyttes til Skema A: Kursusdeltagelser.

 

I feltet prøvekode har vi sat værdierne som følger:

2 = “Gennemført eller berettiget til deltagerbevis” på alle undervisningsfag

19 = “Ej relevant” på alle med faget 10911 EUD Enkeltfag

 

Dvs. I skal ændre værdierne (Kode 2/Kode19) i tilfælde af, at kursisten har afbrudt forløbet (Kode 4) eller fortsætter i samme fag dvs. modulet fortsætter i efterfølgende indberetningsperiode (Kode 8).

Iflg. brevet fra STUK ønskes indberetningen på fag, der undervises i, men det er også muligt at indberette aktiviteten under faget 10911 EUD Enkeltfag på uddannelserne 3005, 3514 og 3569.
Udskriften Z8221 indeholder både undervisningsfaget og indberetningsfaget, hvis begge fag er knyttet på jeres hold. I skal derfor evt. slette faget 10911 fra udskriften inden indberetningen til STUK.

 

I morgen udkommer udskriften Z8223 xxx. Udskriften skal benyttes til Skema B: Prøvedeltagelser.

 

Vi har skrevet til STIL, at indberetningerne kommer seneste mandag den 8. november.

 

Har I brug for hjælp, så bedes I oprette en supportsag med emnet – Indberetning ÅU statistik.

Vi sidder klar til at hjælpe jer:-)