Markering/skift af censurfag

Husk at skift af censurfag skal aftales med XPRS

Følgende arbejdsgang er ens om der der er markeret censurfag fra XPRS eller om det er et manuelt oprettet prøvehold

 

Inde på det flerfaglige prøvehold er der følgende mulighed, når der er underfag på. Knappen er kun synlig, når der er underfag på prøveholdet

Tryk på knappen ”Skift censurfag”

Vælg det ønskede censurfag og afslut med ”Gem”

Ændringen slår igennem til diverse udskrifter og visning af censurfag ved kædeoprettelse