Skift af ejerskab på ressourcer, opgaver osv.

Det er nu muligt at skifte ejerskab på  ressourcer, opgaver, undervisningsplan, skemanoter og elevnoter.

Se Vejledning til skift af ejerskab