Seneste opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

UP-13515: EDUP – Konfigurer produktionsmiljø

UP-15993: Optagelsesmodul – Muligt at se ansøgningens prioritering på forsiden

UP-15182: AMU – Ændre perioden på fag når “flyt dag/periode” anvendes. Når slutdato på et hold ændres til et senere tidspunkt, skal alle kursister med samme originale slutdato på holdplacering ændres tilsvarende.

 

Gennemførte fejlrettelser:

ZU-536: Z8198 rettelse

ZU-560: Z8030 – tilføjet med Navision ansvar/projekt

ZU-558: R116i/R117i rettelse

ZU-375: Z8393 tilføjet med lokale og lærer og init.

UP-15977: Elevstamdata – Rettelse i ”valg af alternativ uddannelse”

UP-15981: Arbejdstidsmodul – Rettelse i SLS-loglinjer sortering

UP-15550: Skoleforløb – Rettelse til ”opret på alle forløb”

UP-15223: AMU – Kontostrenge medtages ved kopiering af kursus

UP-15084: Uddannelsesforløb, indberetning – Skolepraktik. Feltet Tilskudsafdeling fjernes

UP-15830: FGU – Forløbsplaner – Nu er der gemmefunktion på almenfag og fagbilag