Seneste opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:  

UP-16313: Udskrifter – Mesterlære PRO udskrifter Z349, Z449

UP-15054: Fraværsstatistik – I holdstatistik skal niveau medtages i fagvalg således der tydeligt kan skelnes mellem dem når der vælges

 

Gennemførte fejlrettelser:                                                                               

UP-13833: Optagelsesmodul – Ansøgningsoplysninger medtager nu lokation og afdeling
Lokation: Det nuværende felt “Afdeling” er omdøbt til “Lokation” der kan ikke rettes i feltet (indholdet kommer fra ansøgningen). På ”skrankeansøgninger” vil feltet være tomt.
Afdeling: Der tilknyttes en afdeling til ansøgeren. Oplysningen skal bruges ifm. ansøgeren bliver til elev.

ZU-578: Z8312 – Medtag flere kontaktlærere uden at det medfører dublerede elever

UP-16329: Eksamensplanlægningsmodul – Justering til indgående censor CSV-udskrift og frigivende eksamener – På indgående censor CSV-udskrift, skal det vises per dag og med antal elever per dag. Samme information skal med i frigivende eksamener.

UP-15651: Karakterliste – GST slår igennem igen på karakterliste