Seneste opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:  

UP-14846: FGU – EGU-bonus portal – Optimering af respons/svartid

UP-16129: Indberetning – ændring af ÅE-bidrag skal kunne justere mere end hele og halve dage med decimaltal.

UP-16316: Eksamensplanlægningsmodul – ”Om mig – Frigivne eksamener” Der vises flere detaljer

 

Opdateret vejledning

 

Gennemførte fejlrettelser:                                                                               

UP-16230: Bevismodul – Tjekjob BEV570 – justering i beregning

ZU-572: Z425 – mulighed for at vise 2 kontaktlærer pr. elev

UP-15744: Uddannelsesforløb – Justering i fremsøgning og visning

UP-16262: Eksamensplanlægningsmodul – Rettelse i forhold til opret eksamener i skema

ZU-478: Z8504 – Flere data med på udskriftet.
Der skal evt. afgangsdato med på listen. Forventet slut er der, men afbryder eleven før, skal det med
– Eleverne skal tælles fra første forløbsplacering – en kalenderuge ad gangen uafhængig af tælledage. Kun
på et forløb ad gangen ikke med overlap
– Afsøgning må ikke tælle med