Seneste opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:  

UP-16255: Navision – Nu er det muligt at sætte start og slutdato til dimensionskoder – i UDDATA+

UP-16184: Eksamensmodul – Nu vises udgående censorat i vinduet ‘Frigivende eksamener’ for en medarbejder.

 

Gennemførte fejlrettelser:                                                                               

UP-16102: Bevismodul – Karakterliste – Rettelse til listen, kan nu dannes

UP-15961: Uni-login – Slutdato slår nu igennem så kursisten lukkes igen

UP-16155: Skolefag på aktivitet – kan nu redigeres i forhold til LMS-markering

ZU-581: Z8505 rettelser

ZU-583: R116i rettelser

UP-16269: AMU – Rettelser i kursistoversigter

UP-16254: UDB – Der søges efter ændringer 180 dage frem og tilbage ved indberetninger