Seneste opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:  

UP-15285: AMU – Nu kan der taste i feltet maks tilmeldte på stamdata på kurserne.

UP-15450: AMU – Navision – Når der oprettes en faktura til en ny debitor med EAN nr. i Uddata+ , bliver den også oprettet en debitor i Navision. På debitorkortet sættes der desuden flueben i felterne E-bilag – salgsfaktura og salgskreditnota, og nu også flueben i E-bilag – rykker. På denne måde vil der når der er oprettet rykker og bogført, automatisk sendt rykker til dem med EAN nr.

UP-16113: AMU – Opsætning af Navision for Tietgen

ZU-563: R116 – Medtager nu også skoleforløb

UP-16164: Eksamensplan – på eksamenslister vises fødselsdag, for sikkert og entydigt at identificerer den enkelte elev. Har man rettigheden til elevdata vil cpr. fremgå.

ZU-472: Z8500 – FGU – Udskriften indeholder nu også fagligt tema

Ny vejledning – FGU – Afstemning af kommunalt bidrag – Indberetning af kommunalt bidrag sker i 1. kvartal og skal stemme med det, der er indberettet i det pågældende finansår og det skolen har fået i tilskud i samme år. https://istdk.infocaption.com/2224.guide

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-16106: AMU – Startdato kan ændres på kursus

UP-16181: Skolehjemsmodul – Rettelse i værelsesoversigt

UP-15990: Bevismodul – By og dato angives nu på layout ‘Engelsk’.

UP-16075: CPR – Straks opdatering – opdeling af rettigheder for muligheden for straks opdatering: man skal have de 4 rettigheder, når man skal opdatere cpr nr. på elever – ElevAdm.VIS, Elev.Adm.RET, ElevAdm.MENU, UDDATAPLUS.ELEVDATA og følgende 4 rettigheder, når man skal opdatere cpr. nr. på medarbejder – MedaAdm.VIS, MedaAdm.RET, MedaAdm.MENU, UDDATAPLUS.MEDADATA