Seneste opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:  

UP-14314 AMU-beviser for multiplanuddannelser bestilles via U600. Inden beviserne bestilles, skal der foretages materialevalg på kursisterne. Se vejledning https://istdk.infocaption.com/1420.guide

 

UP-15658 BEV570: Tjekjob for gymnasiale uddannelser. Inden de endelige gymnasiale beviser udskrives, kan beviserne tjekkes for ofte forekommende fejl. Det er muligt via menupunktet

Bevis->BEV570. Se vejledningen https://istdk.infocaption.com/2217.guide

 

UP-15863: Rettighed til fanen filarkiv – Fanen ‘Filarkiv’ er kun synlig, når man har rettigheden ‘Filarkiv’.

 

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-14966: Eksamensmodul – print af karakterlister fra “om mig – frigivne eksaminer” klar igen

UP-16135: Bevismodul – Justering i tjekgrupper

UP-16012: Optagelsesmodul – Ansøgere skal kunne optages selvom de er igang med en fuldtidsuddannelse