Seneste opdateringer i UDDATA+

 

API-257: API – Skolehjem elever er nu med i API

API-272: Elevkaldet – nyt felt “kontaktlærere”

UP-14089: AMU – aflysning ikke muligt hvis skemalagt i FLEX – Det skal være sådan, at man får en besked om, at der ligger skema på det valgte kursus. Det skal fjernes før det kan aflyses.

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-15431: AMU – Forbedring af fejlhåndtering i Navision Service

UP-15694: Skolehjem – bookning af kursister tilrettet

UP-15912: FGU – EGU-bonus portal – spærre for overlap i praktikaftaler – Efter melding fra STUK må det IKKE være muligt at lave overlappende praktikaftaler i EGU-plan

UP-16074: Eksamensmodul – Rettelse af trækket til CSV-liste med udgående censur

UP-15847: CØSA-indberetning – tilføjelse af informationer i CSV med detaljer både fra oprindelig og supplerende indberetning

UP-15749: Bevismodul – Tilføj feltet krævede A-fag på eksamensskabeloner