Seneste opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                                                              

Vi har udgivet EDUP med følgende funktioner:

  • AMU-udlån
  • Elevflyt

Vi har i løbet af torsdag d. 29. april testet funktionerne sammen med Learnmark og Viden Djurs – Med følgende resultat:

AMU – udlån

  • Learnmark har succesfuld sendt data. Vi kan se, at data er kommet til EDUP og derfra videre til Viden Djurs base. Desværre kunne vi ikke få det op i indberetningsvinduet.
    Det er nu løst. D. 30. apriI forventer vi at Viden Djurs kan indlæse de data Learnmark har sendt.

Elevflyt

  • Viden Djurs har oprettet en flytning, som Learnmark har accepteret og tilbudt eleven plads. Da Viden Djurs så skal sende elevdata, får vi en valideringsfejl ift. adresse.

Den fejl er også fundet og rettet. Inden elevflyt tages i brug, har vi brug for at justere en status besked og at rette en ny fejl vi har fundet ift. indlæsning af karakterer.

På den baggrund forventer vi at I kan tage EDUP AMU-udlån i brug i løbet af mandag d. 3. maj 2021 😊 Tag IKKE elevflyt i brug før vi melder ud. Det forventer vi at gøre i løbet af ugen.

EDUP-skolehjem er tæt på at komme i test, den arbejder vi også videre med i næste uge.  

Vejledningen til Amu udlån er lavet og er på vej til hjemmesiden.

Inden I kan tage EDUP i brug på skolerne, skal følgende gøres:

Der skal sættes rettigheder – der er to EDUP-rettigheder (menu og adm)

I skal godkende os i tilslutning.dk – vi sender en anmodning ud, som jeres unilogin administrator vil modtage. De anmodninger vil blive sendt fra os på mandag.

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-13108: Praktikaftaler – Synkronisering af manglende praktikaftale fra EASY-P

UP-16060: AMU – Forbedringer i svartid på hentning af tilmeldinger på AMU-hold

UP-15915: FGU – Forløbsplaner – Rettelser i registrering på fagtema

UP-14944: Elevstamdata – Justering i visning af tildeling afdeling/Studieretning

ZU-573: R117+R117x medtager fagnummer og niveau