Seneste opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:  

UP-16995: AMU – Krævede felter på fanen Stamoplysninger markeres med en *:

 • Aktivitet
 • Kort betegnelse
 • Betegnelse
 • Periode start
 • Periode slut
 • Indberetningsprincip
 • Tilskudsmærkekombination
 • Garantikursus
 • Kontraktuddannelse
 • Maks antal tilmeldte
 • Aktivitetsafdeling
 • Ringesystem

 

UP-16992: AMU – automatik udfyldelse af uddannelsesbaggrund
Uddannelsesbaggrund er blevet et krævet felt på kursiststatus 2+4+6 (ledige). Uddannelsesbaggrund blev automatisk udfyldt med “ikke videregående uddannelse” på kursister med kursiststatus 2+4+6.

UP-16333: AMU – Det er muligt at håndtere flere holdplaceringer på ÅV

UP-17054: AMU – tilføjelse af knap “Fjern alle fag fra kalenderen”

Det er nu muligt at fjerne alle fag fra kalenderen via en knap ligesom funktionen “Placer fagene automatisk”. Der er blevet tilføjet en ny knap “Fjern alle fag fra kalenderen”.

 • Når der trykkes på knappen, fjernes fagene fra kalenderen
 • Det er ikke være muligt at fjerne fagene, hvis der er lagt skema
 • Brugeren får en advarsel, hvis der er kursister på holdet, idet fagene vil blive slettet fra kursisten.

UP-15860: AMU – ingen skolefag – en gang imellem sker det, at en kursist mangler skolefag – der er derfor behov for en advarsel

 • På fanen “Standard” vises et gult udråbstegn i stedet for et grønt flueben, når kursisten ikke har skolefag knyttet på holdplaceringen
 • På fanen “Skolefag” vises et gult udråbstegn i stedet for et grønt flueben, når kursisten ikke har skolefag knyttet på holdplaceringen.

UP-13776: 10. klasse: Indberet karakterer til karakterdatabasen

UP-15704: Samtalemodul – Nu muligt at fremsøge alle samtaler på en elev

UP-16159: Samtalemodul – Besked til hold kan sendes nu til holdets deltagere fra startdato og til og med 14 dage efter holdet er sluttet.

UP-17094: Elevstamdata – Elever kan se, hvem der er deres kontaktlærer under punktet om mig

UP-16315: Elevstamdata – Arbejdsgiverfanen har fået sin egen rettighed. For medarbejdere er det rettigheden arbejdsgiver.RET og for elever arbejdsgiver.ELEV

UP-14981: Oversigter – Visning af hvilke elever en given virksom har uddannelsesaftale med, og hvornår de skal på skoleophold. Der skal kun vises de tilknyttede elever som enten er i gang eller som starter i fremtiden, Ikke elever hvor aftalen er afsluttet

UP-15652: Optagelsesmodul – Tilføj pop-up-besked, når ansøger ikke kan optages.

UP-17101: Optagelsesmodul – Elevtype som tvunget felt på de uddannelser, som kræver elevtype

UP-14684: Optagelsesmodul – Ungedatabasen – indberetning af optagelsesprøver og samtaler – udvidelse i vinduet til registrering af prøveresultat, samtale Ja/Nej

UP-17159: Optagelsesmodul – Filtrering på afdeling – Der skal på forsiden af optagelsesmodulet kunne filtreres på afdeling. Det er dog ikke alle afdelinger på skolen som skal vises. Listen med afdelinger medtager kun de afdelinger, som er benyttet på ansøgningerne. Det er også muligt at vælge “Uden afdeling”.

UP-16681: Karakteroversigt – Skolefag står nu også med betegnelsen på skolefaget

UP-16698: Karakterlister – Rettigheder til at oprette alle karakterlister er justeret. Der skal bruges: ElevAdm.MENU, Karakterlister.EGNE, Karakterlister.ADM

UP-17237: karakterliste – eleverne medtages, bare de er på holdet én dag

UP-16640: Indberetning – Fuldtid tjekjob 3.1. er tilrettet, så der kun findes elever, der mangler færdiggørelsestaksameter

UP-16764: Indberetning – Tjekjob – Skolehjemsårselever 2.1. Viser elever der måske ikke er færdigoprettede på skolehjem

UP-17035: Medarbejder – funktionen ”sletning af medarbejder” er tilrettet, så

 • Ved åbning af vinduet er slet-knappen altid aktiv
 • Ved tjek af om sletning er mulig er tjek på afdelingstilknytninger fjernet
 • Afdelingstilknytninger slettes, når medarbejder slettes.

ZU-613: Z-udskrift – Z8001 aktivitetsplan pr. år/uddannelse. Kan bruges ift. langtidsplanlægning og er en overskuelig oversigt over hvilke hold der er pr. år. – Inspireret af A356 fra EASY.

ZU-333: Z-udskrift – Z8036 (heldagsfravær) og Z8046 (fravær noget af dagen)

ZU-275: Z-udskrift – Skemaprint er nu muligt igen – se info.uddataplus.dk/administrationsudskrifter

ZU-639: Z-udskrift – R116/7 fagløst skema skal medtælle

ZU-619: Z-udskrift – Z8312 – Alder pr. dags dato og kommune medtages på udskriften

ZU-649: Z-udskrift – Z8051 – Nu medtages kolonnerne NAV-formål og NAV-ansvar til udskriften der indeholder skolepraktikbidrag

HUSK – læs mere på info.uddataplus.dk/nyzblog

UP-17059: Bevismodul – Supplerende overbygningsbevis vises i fanen “Gymnasiale beviser”

UP-17046: Navisionopsætning ny skole

UP-15159: FGU: Forløbsplan – Re-design af forside, med flere oplysninger om den enkelte elev og ikoner

UP-10954: FGU: Forløbsplan – Nu huskes filter-valg i elev-overblik

UP-16157: Eksamensplan – Indberetninger til XPRS kræver rettigheden: EksamensPlan.ADM

 

Gennemførte fejlrettelser:                                                                               

UP-16336: AMU – Kalendervalg virker igen ved holdoprettelse

UP-16917: AMU – Minimum på garantikurser kan sættes manuelt til mere end 1

UP-16692: AMU – ÅV lokalfag – periode udvides og følger med ved ændringer, ved udvidelse af kursusperiode

UP-16675: IDV – Nu muligt at slette elever fra IDV-aktiviteter

UP-16539: Undervisningsplan – Nu kan der igen oprettes ekstra mål/kernestof på undervisningsforløb

UP-17244: Samtalemodul – Rettelse, så læste samtaler ændrer status til læst og fejlen med markering af alle samtaler som ulæste er rettet til

UP-17298: Optagelsesmodul – gem-knappen virker igen

UP-16786: Optagelsesmodul – Kolonne ‘Afdeling’ vises nu korrekt i CSV udtrækket

UP-16909: Elevudveksling EDUP – Alle karakterer sendes nu også meritkarakter

ZU-626: Z8500 medtager nu data i kolonnerne ansvarsområde og projektområde

UP-17047 Ændring i adm. Af bidrag på skolehjem.

 • Ved booking skal værelse tildeles, herefter kan man regulere i bidrag og ændre TMK ved at klikke på knappen TMK
 • Der kan tildeles, fjernes og redigeres i tilskud og TMK ved at klikke på øjet i reservationen under værelsesoversigt.