Seneste opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:  

UP-16924: Generel fakturering – Cpr. nummer skal også kunne bruges som id til Navision

UP-17048: Undervisningsplan – Oprettelse af nye og manglende fagbeskrivelse

UP-17011: Bevismodul – SOF kan skal kunne indberettes som bevis og enkeltfag – Hvis der kun er et fag på det supplerende overbygningsforløb, er det et enkeltfagsbevis (dvs. bevis type=Enk) ellers er det almindeligt eksamensbevis

UP-12687: FGU – Forløbssamtaler: Formatering af lange tekster i oversigten

UP-14063: Indberetninger – Vis status på indberetning af karakterer til Karakterdatabasen

 

Gennemførte fejlrettelser:                                                                               

UP-13250: Notifikation på elevnoter – Der kommer igen notifikation ved opfølgning på note

UP-16409: Skolehjem – Rettelse til sletning af booking

UP-13622: Optagelsesmodul: Rettelse i visning af CØSA og uddannelse i ansøgningsoversigten

UP-16212: Indberetning til bevisdatabasen – Rettelse i indberetning til AMU-bevisdatabasen

UP-14983: Skolefag – muligt igen at ændre på slutdato