Seneste opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:  

UP-16405: CØSA supplerende indberetninger – Nyt CSV udtræk som viser forskel på foregående indberetning og ny indberetning – Nu er det muligt at se hvad der specifikt ændres i en supplerende indberetning i forhold til den foregående indberetning, på fuldtidsindberetningen.

UP-16849: EDUP – Oprettelse af elev og karakterer ved elevflytning – Oprettelse af elev og karakterer ved elevflytning, hvor elev allerede findes på modtagerskolen men på en anden version end afsenderskolens elev, skal oprette/opdatere på modtagerens eksisterende elev.
Der undersøges om der er et elevforhold på modtagerskolen ud fra cøsaformål.

UP-16939: Bevismodul – U520 med skabelontype ERK kan bruges

UP-16944: Rettelser til UDB (FGU) – Nye krav fra STIL – Der skal ikke længere indberettes forløb med skoleperioden “AF”

UP-16974: AMU – Tilføjelser (forberedelse), så brugerens visning i den nye AMU-kursus oversigt kan gemmes

 

Gennemførte fejlrettelser:                                                                               

UP-16948: AMU – sæt bet. status til 1 på en række kursister

UP-16296: AMU – synkronisering mellem Uddata+ og eu.dk på specifike hold og cpr. nr.

UP-16507: Skolehjem – Kursister der er booking på skolehjem, kommer nu frem på beboeroversigten

UP-16930: Uddannelsesforløb – indberetning – mindre justeringer til generering af Årselev bidrag

UP-16983: Optagelsesmodul – Rettelse, så alle ansøgninger fra optagelse.dk medtages

UP-16780: Bevismodul – Rettelse i visning af pdf i Bestillinger

UP-16869: Meritter – Meritter på U104 håndteres nu på samme måde som på U100 og U101

UP-16457: Karakterlister – Justeringer i forhold til offentliggørelsesdato