Seneste opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:  

UP-16823: AMU – ændre, betalingsstatus fra “Ikke angivet” til “Betalingsstatus 6” og med “Bet. status 4” for SOSU-skolerne, VIA, UC-Syddanmark

UP-16800: Bevismodul – Tilføj flere beviser på fanen “Gymnasiale beviser” og ny fane til 10. klasse.

UP-16723: AMU – Ny tjekliste til AMU-indberetningen

  • Navn på udskriften “Kursister med afsluttet uddannelse = I tvivl
  • Cpr. nr.
  • Navn
  • Aktivitet
  • Værdien fra feltet “Uddannelsesbaggrund”
  • Værdien fra Udd. anvendt sidste 5 år – J/N
  • Værdien fra Udd. afsluttet sidste 5 år – J/N
  • ÅE-rekv
    Listen vil aldrig blive tom.

UP-14199: AMU – Rettelse i gem funktion ved udfyldelse af kontraktfeltet

UP-16913: AMU Betalinger/overførsel til Navision – Tilføj EAN nr. tjek

UP-16178: AMU Beviser – Niveau/delmål G er lovligt valg

 

Gennemførte fejlrettelser:                                                                               

UP-16841: Skoleydelse FGU – Rettelse i Skoleydelse service. Der er behov for at kunne bruge flere tegn.

UP-16069: Forløbsplaner FGU – læringsmål justering i fokuspunkter.

ZU-612: Terminsperiode på Z250 og liste afgrænsningsbeskrivelse

ZU-621: Nu er der Aktivitetsafdeling på Z8157

ZU-622: Z8315 mindre fejlrettelse

UP-16825: Optagelsesmodul – Filtre kan nu sættes og fjernes igen

UP-16889: Bevismodul – SOF-beviser skal bruge uddannelse 2995

UP-16483: Optagelsesmodul – Der ”mappes” nu korrekt fra optagelse.dk til UDDATA+

ZU-532: Indberetning – Tilføjelse af VUTMK’er på fuldtid

UP-15794: AMU – Navision – Justering i faktureringsdato