Seneste opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:  

UP-10482: Nyt bevis – Bevis for overbygning til eux 1. del (merkantil eux)’ kan nu dannes i UDDATA+ via U110. Beviset overføres til eksamensdatabasen

UP-16828: Opdater indberetning af Sygeksamen til XPRS – Opdater indberetning af Sygeksamen til XPRS.
Tilføj CSV knap i indberetningsvinduet med elever til prøve af sygeksamen

SVC-310: EDUP – Skolehjemsbooking + CPR – Tilføj håndtering af CPR ved skolehjemsbooking. CPR er ikke en del af STILs datamodel før der udveksles elevdata, men vi bruger CPR i oversigt og detaljevisningerne af sager. Derfor ændres håndteringen i integrationen til at CPR kan sendes med ved anmodningerne. Det gemmes i skolehjemsbookingdetaljerne og de opsamles og opdateres på hentede anmodninger når sager hentes fra STILs EDUP-system.

ZU-618: Mulighed for at datoafgrænse i R116/R117

API-311: Implementering af erstattende AMU-felter – Eftersom tidligere felter er fjernet, skal de nye VU felter implementeres i API’et

UP-16667: Uddannelsesforløb – mulighed for ændring navnet😊

UP-16191: Optagelsesmodul – optagelse til 10. kl. er nu muligt

UP-13836: Optagelsesmodul – Meritter og karakterer til optagelse – Nyt felt/boks til Merit Det skal være muligt at registrere merit i ansøgningsvinduet. Dvs. der kan indtastes et antal karakterer fra andre skoler

 

Gennemførte fejlrettelser:                                                                                              

UP-15171: AMU – Kursist kan slettes fra kursus

UP-16798: Uddannelsesaftaler – Hentning af uddannelsesaftaler og mulighed for straksopdatering

UP-16360: Bevis – Rettelse af dato på U105 Engelsk indstik