Seneste opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:  

UP-16393: Optagelsesmodul – Nu kan filterindstillinger gemmes fra gang til gang, så de er klar til næste gang de skal bruges – Brugerens valg af filterindstillinger skal gemmes og genbruges næste gang brugeren kommer ind i vinduet “Optagelse > Oversigt”.

SVC-323: EDUP – Mulighed for at ignorere sagsforløb – I STILs EDUP-system kan man ikke slette sagsforløb. Der kan opstå situationer hvor man ønsker at ignorere alle beskeder der knytter sig til et specifikt sagsforløb. Det gælder både visningen i UDDATA på baggrund af EDUP-integrationen og hentningen af opdateringer (eller rettere fraværet af hentning) på beskeder der relaterer sig til en bestemt sag.

UP-16784: Karakterdatabasen – indberetning: oprettelse af funktioner til indberetning af beviser og enkeltkarakterer

 

Gennemførte fejlrettelser:                                                                               

UP-16609: AMU – Navision – Rettelse på massefakturering

UP-16797: Bev571: Håndter omgængere – Der bliver taget hensyn til, at en omgænger kan have taget en eksamen tidligere, men alligevel skal til eksamenen i denne termin.

UP-16679: Karakterlister – medarbejder kan igen oprette karakterlister på egne hold

ZU-611: Z8312 – Rettelse, så det også er muligt at have holdnavne der kun er tal