Seneste opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

UP-16043: AUB Henter uddannelser ud fra praktikaftalen

UP-15983: AMU – Tilføj “Antal kursister” på fanen “Kursister”

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-16017: Elevstamdata – Praktikaftaler tilrettet så de referer til individ

UP-14260: Eksamensmodul – Ændring af offentliggørelsesdato på karakterer slår igennem på elevens karakteroversigt

UP-16054: Eksamensmodul – Markering af censurfag

UP-16046: AMU – Nu kan der igen nyoprettede eller kopierede hold

UP-16032: AMU – Forbedring i fejlhåndtering i Navision Service

UP-15334: AMU – Rettelse i beløb på “fakturering” ved tilføjelse af tillæg

UP-15952: AMU – ÅV – Fanen “Pladser” skal kun vises på hold med indberetningsprincip ÅV

UP-14262: Lærer/Elev – Opgaver – forbedring i visning af stillet opgave på elevsiden

UP-15807: Uddannelse – Aktivitetsplacering – forlængelse af hold igen muligt

UP-16062: SOSU-praktikforløb – Hvis forløb slettes, slettes alle elever på forløbet

UP-15875: Brugerprofil – Rettelse i fremsøgning af elev i profilbilledet hvis man er medarbejder

UP-16037: Skolepraktik – Ændringer gemmes igen