Seneste opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:  

ZU-561: Udskrift som viser elever på SOSU-praktik fra uddannelsesforløb -> Z8314/8315

UP-16099: R116/117 rettelser

UP-16778: indberet 10. klasse beviser til eksamensresultater

UP-16290: Skolefag på aktivitet – Feltet “tilknyt LMS” default værdi sættes til ”Ja”

UP-16327: Skolehjemsmodul – når periode ændres på skoleforløb, komme der en advarsel om at skolehjems booking og periode skal tilpasses – Når et skoleforløb eller skolepraktikforløb, hvorpå der er lavet en skolehjemsbooking, forkortes eller forlænges, kommer der, når der gemmes, en advarsel om at skolehjemsperioden skal tilrettes, så den passer med den nye periode på forløbet. Lidt på samme måde, som der kommer en advarsel hvis man vil fjerne en elev, men advarslen blokerer ikke for at ændre perioden.

Gennemførte fejlrettelser:                                                                               

UP-16741: karakterliste trukket som lærer sorterer efter forberedelsestid i stedet for eksamenstid

UP-11814: link til karakterliste virker igen

UP-16532: EDUP – fejlrettelse af data

UP-16689: Database-rettelser i grænsefladen til karakterdatabasen