Seneste opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:  

UP-16559: EDUP Skolehjem – Nu er funktionen til booking af eksterne er udgivet, og der er lavet vejledning https://istdk.infocaption.com/2256.guide

SVC-320: EDUP Skolehjem – Tilføj mulighed for CPR ved skolehjems booking

UP-16563: Uddannelsesaftaler – Straks opdatering af uddannelsesaftaler – Nu er det muligt at foretage straks opdatering, dvs. at aftaler hentes i EASY-P.

UP-16743: Bevismodul – Fagstatus på karakterer skal default være O (obligatorisk)

UP-16760: Bevismodul – Håndtering af ophøjede karakterer i gennemsnitsberegn

P-15318: Personale – Individ Id på medarbejdere vises i brugerfladen

UP-16320: AUB/ATP modtager indberetninger af skoleophold på over 10-uger – Skulle det ske at en indberetningsperiode kommer ud over de 10 uger, er der nu indført muligheden for at tilbageføre til ”før” de 10 uger, hvor der således herefter kan beregnes og indberettes til AUB/ATP. Det vil meget snart også være at finde i vores vejledning

UP-16619: AMU – Under fanen “Lister” er det muligt at gemme egen visning

UP-16560: Elevstamdata – uddannelsesvælger viser nu version – Hvis eleven har været på en uddannelse flere gange, men på forskellige versioner så ses versionen nu på uddannelsesvælgeren

 

Gennemførte fejlrettelser:                                                                               

UP-16021: Sletning af elev grundet 2 elevforhold

UP-15724: Elevstamdata – Oversigt – til overblik over skoleophold for lærlinge, medtager nu kommende lærersted

UP-16769: Hvidt område i mange vinduer – rettelse