Seneste opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:  

UP-16438: AMU – uddannelsesniveaufelterne ændres fra fem til tre værdier

I forbindelse med implementeringen af vu.dk ændres uddannelsesniveauværdierne sig fra fem til tre.
De nye værdier er:

 • Videregående uddannelse (erstatter Videregående uddannelse og Andre uddannelser på videregående niveau)
 • Ikke videregående uddannelse (erstatter Uddannelse efter endt skolegang og faglært)
 • I tvivl (erstatter Anden uddannelse)

 

UP-16452: AMU – ændring af værdierne i feltet “Info sendes til”

I forbindelse med implementeringen af VU, ændres værdierne i feltet “Info sendes til”. Feltet indeholder i dag tre værdier: Kursist, arbejdsgiver, Ikke angivet. Fremover vil der være nye værdier:
Løsning i fanen standard

 • Værdierne skal ændres til Arbejdsgiver, Kursist, Begge, “ikke udfyldt”,
 • Værdierne skal være tilgængelig i feltet “Info sendes til” på fanen standard

Løsning i fanen tilmelding

 • Værdierne skal ændres til Arbejdsgiver, Kursist, Begge
 • Værdierne skal være tilgængelig i feltet “Info sendes til” på fanen kontaktinfo i tilmeldingsflowet

 

UP-16265: AMU – nye kontaktoplysnings felter skal tilføjes på holdplacering

I forbindelse med implementeringen af vu.dk indføres der fire nye kontaktfelter i stedet for “Email” og “Mobilnr.”

 • EmailArbejdsgiver
 • EmailKursist
 • MobilnrArbejdsgiver
 • MobilnrKursist

Løsning på fanen “Kontaktinfo” i tilmeldingsflowet

 • Der tilføjes de fire nye felter EmailArbejdsgiver, EmailKursist, MobilnrArbejdsgiver, MobilnrKursist.

 

UP-16264: AMU – aflysningsårsag skal tilføjes til fanen Udbud på AMU-kurser

I forbindelse med implementeringen af vu.dk vil det fremover være krævet, at skolerne angiver en aflysningsårsag i forbindelse med aflysning af et kursus. Feltet bliver implementeret pga. statistik og rapporteringshensyn hos STIL og STUK.

 

ZU-598: AMU – bedømmelser-udskrift

Udtræk fra UDDATA+ på hvor mange AMU-kursister der består/ikke består. Udtrækket dækker alle de 6 kategorier der kan bedømmes ud fra.
Kan bruges til kvalitetssikring på flere områder og er et væsentligt parameter. Det er dette tilsynet blandt andet måler skoler på.

 

Gennemførte fejlrettelser:                                                                               

UP-16391: Optagelsesmodul – Det er muligt at afvise ansøgning fra en elev, der går på en fuldtidsuddannelse

UP-16709: Skolehjemsmodul – Rettelse i ankomster/afrejser datoer